Prosjekter

Norsk Energi er et ledende konsulentselskap innen energi, miljø og sikkerhet, med spesialkompetanse på termiske energisystemer.

Ta gjerne en titt på noen av våre referanseprosjekter.

Alle

Ny varmesentral på Forus i Stavanger

Ny varmesentral på Forus i Stavanger

Kunde: Lyse Neo
År: 2013 - 2015
Kontakt: Sven Danielsen

Lyse Neo sin nye varmesentral, Forus Nord Energisentral, er basert på naturgass og vil kun være i bruk som spiss og reservelast. Grunnlasten i fjernvarmenettet i området er basert på energigjenvinning fra avfall fra Forus Energigjenvinning.

Spisslastsentralen har sykkelvei på taket og oppvarmede benker i det omkringliggende parkanlegget.

Norsk Energi har ivaretatt mange funksjoner i prosjektet. Dette har blant annet vært prosjektering av prosess og røranlegg, ansvarlig for sikkerhetsvurderinger, konsesjonssøknad og utslippsberegninger.

Mer informasjon.  

Bærekraftig vannkraftutvikling i Georgia

Bærekraftig vannkraftutvikling i Georgia

År: 2012 - 2015
Kontakt: Sergei Faschevsky

Norsk Energi var prosjektleder for det treårige prosjektet «Sustainable Hydropower Development in Georgia», gjennomført i 2012-2015 og finansiert av et tilskudd fra det Norske Utenriksdepartement. Prosjektet ble etablert for å tilrettelegge for en mer bærekraftig utvikling av vannkraftressursene i Georgia, med fokus på krav og praksis for miljøkonsekvensanalyser, samt kommunikasjon, åpenhet og deltagelse fra lokalbefolkning og sivilsamfunn i beslutningsprosesser.

Mer informasjon om prosjektet og resultatene.

Bærekraftig småkraftutvikling og forsyningssikkerhet i Armenia

Bærekraftig småkraftutvikling og forsyningssikkerhet i Armenia

År: 2011 - 2014
Kontakt: Sergei Faschevsky

Norsk Energi var prosjektleder for det treårige prosjektet «Sustainable Small Hydropower Development for Energy Security», gjennomført i 2011-2014 og finansiert av et tilskudd fra det Norske Utenriksdepartement. Prosjektet ble etablert for å bidra til å styrke ressursutnyttelsen og effektiviteten i småskala vannkraftutbygging i Armenia, og minimere de negative miljø- og sosiale konsekvensene fra småkraftanlegg i landet.

Mer informasjon om prosjektet og resultatene. 

Bugården varmesentral i Sandefjord

Bugården varmesentral i Sandefjord

Kunde: Statkraft Varme
År:  2013 - 2015
Kontakt: Anders Eide

Norsk Energi har hatt prosjekteringsledelsen, prosjekteringskontroll og byggeoppfølging av Statkraft Varme sitt nye prosessanlegg i Sandefjord.

Mer informasjon

Energiledelse hos Lofoten Sentralvaskeri

Energiledelse hos Lofoten Sentralvaskeri

Kunde: Lofoten Sentralvaskeri
År: 2014 og 2015
Kontakt: Knut Sandvold eller Oddbjørn Ulland

Driftsansvarlig Odd-Eskil Andersen ved Lofoten Sentralvaskeri, en avdeling innenfor Lofoten Industri AS, er svært tilfreds med effekten av energiledelse. Norsk Energi har bistått bedriften med innføringen.

Bedriften har fått støtte fra Enova og er godt i gang med energiledelse. De har satt seg hårete mål når det gjelder å redusere energiforbruket.

- Jeg vil anbefale andre bedrifter med stort forbruk av energi til å innføre energiledelse, og anbefaler Norsk Energi som konsulenter, sier Andersen.

Les mer

 

[12 3  >>  
SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.