3D-skanning ved ombygging av anlegg gir bedre dokumentasjon og reduserer prosjektkostnader

fredag, 11 oktober 2019.

Norsk Energi har spisskompetanse på 3D-skanning av industrianlegg, noe som er kostnadsbesparende i prosjekter hvor det skal gjøres ombygginger i eksisterende anlegg siden behovet for fysiske møter og befaringer reduseres. Etter prosjektet sitter kunden igjen med en sammenstilt 3D-modell som inneholder både eksisterende og nytt anlegg. Ett år etter at vi gikk til anskaffelse av 3D-skannere har disse blitt et viktig verktøy for våre konstruktører.

I fjor gikk Norsk Energi til anskaffelse av tre laserskannere av typen Matterport Pro2. Disse er lokalisert ved våre tre avdelingskontorer i Oslo, Bergen og Gjøvik. Skanneren benytter seg av innebygde HD-kamera som har muligheten til å ta bilder fra gulv til tak. I forbindelse med en skanning vil kameraet rotere rundt sin egen akse i horisontalplanet og setter alle bildene sammen til ett 360-graders bilde. Skanneren kan deretter flyttes til ny lokasjon og ny scan kjøres.

I tillegg til HD-kamera, benytter skanneren seg av lasermålere som måler avstander til punkter rundt omgivelsene skanneren fanger opp mens den roterer. Ved å ta skanninger fra flere plasseringer rundt i rommet, vil programmet kunne sette punktene sammen en komplett modell, en såkalt sky-modell.

Etter skanningen blir modellen lastet opp til Matterport sin skytjeneste hvor modellen blir satt sammen. Det tar gjerne fra noen timer og opp til et døgn før modellen blir tilgjengelig, avhengig av hvor mange punkter det er i modellen. Via Matterport sin webportal kan man bevege seg rundt i modellen, eller modellen kan eksporteres og lastes inn i Navisworks. Bildene har god oppløsning som gjør det mulig å forstørres dem og lese av tag-nummer og tekst som er innfrest på flenser. Skanneren har også vært benyttet utendørs.

Her er et eksempel på en 3D-skanning som er visualisert i Matterport sin webportal.

Forenkler konstruksjonsjobben og reduserer prosjektkostnadene
Skanneren har vært hyppig brukt i en rekke av Norsk Energi sine prosjekter det siste året. Spesielt i forbindelse med konstruksjonsoppgaver har skanneren hatt stor nytteverdi. Modellen kan hentes over i et CAD-program, og nytt utstyr og rørtraseer kan modelleres over punktsky-modellen. Som et eksempel ble skanneren benyttet hos Hydro Sunndal i forbindelse med ombygging av et hetoljeanlegg. Her ble blant annet et pumperom på ca. 30 m2 skannet. Modellen var nyttig å ha for å kunne se hvordan eksisterende anlegg ble liggende i forhold til det nye og hvor det nye anlegget skulle kobles opp mot eksisterende rørføring. I tillegg er det enklere å unngå kollisjoner med eksisterende installasjoner som rør, bjelker, kabelgater osv med en 3D-skanning. Målenøyaktigheten for en 3D-skanner av typen Norsk Energi eier oppgis til å være 1%, altså (1 cm unøyaktighet per meter).

3D-modeller blir et stadig viktigere verktøy i våre prosjekter og etter endt prosjekt fungerer modellene som dokumentasjon av anlegget. I tillegg er en 3D-modell et meget godt underlag for tekniske diskusjoner og kan enkelt brukes i videokonferanser mellom Norsk Energi og kunden. Resultatet er at man sparer prosjektkostnader siden behovet for fysiske møter og anleggsbefaringer reduseres betydelig.

Kontakt: Carl Skaar

Foto fra 3D-skanning av pumperom ved Hydro SunndalFoto fra 3D-skanning av pumperom ved Hydro Sunndal

3D skanning Punktskymodell og modellert rørføringPunktskymodell og modellert rørføring (i rødt, grønt og blått) 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.