Travle og spennende tider for CO2-fangstkandidater

torsdag, 17 august 2017.

På årsmøteseminaret til Norsk Energi i juni fikk de drøyt 80 deltakerne høre status og fremdriftsplaner fra de tre kandidatene som konkurrerer om å få bygge CO2-fangstanlegg; Klemetsrudanlegget, Norcem Brevik og Yara Porsgrunn. De var alle nøkternt optimistiske på å lykkes, stramme tidsfrister til tross.

Etter å ha bevist i en mulighetsstudie at det er teknisk mulig å realisere fullskala CO2-håndtering både ved energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud, Norcems sementfabrikk i Brevik og Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya, fikk de tre aktørene i april støtte til å gå videre til konseptfasen for å planlegge konseptet mer detaljert, og for å utarbeide mer nøyaktige kostnadsestimater.

Per Brevik fra Norcem Brevik. Foto Sissel GraverPer Brevik, Norcem Brevik. — Vi er nå midt i denne fasen og skal levere en rapport den 15. september. Det er for tiden armer og bein – vi har alle sammen fått lov til å begynne med forprosjektet – så får myndighetene bestemme en gang ut på høsten om alle fangstprosjektene skal videreføres, eller om de reduserer noe. For dem som går videre vil det nok være fullt trykk fram til midten av juni neste år, sier Per Brevik direktør for alternativ brensel og bærekraft ved Heidelberg Cement (Norcem Brevik). Beslutningsunderlaget skal være klart høsten 2018 slik at en eventuell investeringsbeslutning kan tas av Stortinget våren 2019. — Det vil ta ca. tre år å bygge anlegget vårt, la han til.

I likhet med de andre representantene medga Brevik at selv om det var mange utfordringer og at det ville bli veldig kostbart, var han på vegne av Heidelberg Cement nøktern optimist:

Norcem Brevik har i mulighetsstudien sett på løsninger for å fange 400.000 tonn CO2 per år fra sementproduksjonen. — Vi har en visjon om at betongproduktene skal være CO2-nøytrale i 2030. Fangst, transport og lagring av CO2 (CCS) er svært viktig hvis vi skal ha muligheten til å nå dette. Det er viktig for oss som bransje også, at vi tar dette på alvor. Vi har en mulighet til å gå foran på fabrikken i Brevik, sa han.

Pål Mikkelsen, Klemetsrudanlegget. Foto Sissel GraverPål Mikkelsen, Klemetsrudanlegget.Ifølge Pål Mikkelsen, direktør for CCS-prosjektet ved Norges største energigjenvinningsanlegg - Klemetsrudanlegget, har mulighetsstudien vist at det er mulig å fjerne 315.000 tonn CO2 i året. Det utgjør ca. 90 prosent av det totale CO2-utslippet fra anlegget med CCS, og de har mye biologisk avfall. — Det gjør at vi netto går CO2-negativt, det er helt unikt med vårt prosjekt, sier han. Og ifølge Mikkelsen vil et CO2-fangstanlegg på Klemetsrud gi en stor global effekt: Avfall er både en ressurs, men også et problem. Det genereres 3,8 milliarder tonn avfall per år, og det er sterkt økende.
— Det er mulig å bygge fangstanlegg på Klemetsrud og det er absolutt nødvendig, sa han.

Karbonfangst kan ifølge Tom W. Østlyngen, vice president og leder for Yaras CCS-prosjekt, bli en viktig del av løsningen for å kutte utslipp fra landbrukssektoren.
— Vi har et stort punktutslipp i Porsgrunn; selv om vi fanger 200.000 tonn så har vi 800.000 tonn igjen. Men vi jobber for å få CO2-avtrykket i alle produktene våre ned. Det blir mot 2050 over ni milliarder mennesker i verden og det må produseres mer enn 60 prosent mer mat enn det vi gjør i dag. Samtidig - for å klare to-graders-målet, må vi redusere de årlige utslippene av CO2 og CO2-ekvivalenter med mellom 40 og 70 prosent – kjempeutfordringer. Vårt bidrag er å bistå til å skaffe mat til verdens befolkning på en bærekraftig måte. Gode incentivordninger er ifølge Tom W. Østlyngen alfa og omega for å realisere et fullskalaanlegg.

Tom W. Østlyngen, Yara. Foto Sissel GraverTom W. Østlyngen, Yara.— Og det som er veldig spennende for oss siden vi har en gammel fabrikk som er i et globalt konkurranseutsatt marked med råstoff som paradoksalt nok i oljelandet Norge, er veldig dyrt, og vi konkurrerer da i utkanten av et globalt marked med priser som settes helt andre steder og helt andre gasspriser enn det vi har.

— Gjennom dette prosjektet har vi fått en unik mulighet til å bidra til å utvikle en fullskalakjede for fangst og lagring av CO2. For å lykkes håper Yara som næringslivsaktør i et globalt marked å få på plass en god incentivordning for bygging og drift.

Yara skal regne på et konsept som skal kunne fange opptil 800.000 tonn CO2 i året fra ammoniakkproduksjonen i Porsgrunn, fra tre forskjellige utslippskilder; Nitrosepipa i røykgassen, ikke-absorbert kullsyre og vannvask.

Statoil vant kontrakten for konseptstudier og forprosjektering av CO2-lager
Under årsmøtet til Norsk Energi den 8. juni var det fortsatt uklart hvem som ville gå av med seieren for studiekontrakten på lagring av CO2 fra fullskalaanlegg. Det sto mellom Total, Shell eller Statoil. Den 30. juni kom svaret fra Gassnova; Statoil er tildelt kontrakt for konseptstudier og forprosjektering av CO2-lagring.Les meldingen fra Gassnova.

Les mer fra foredragene til Per Brevik, Pål Mikkelsen og Tom W. Østlyngen i bladet Norsk Energi nr. 3 som utgis i midten av september.

Tekst og foto: Sissel Graver

Klemetsrudanlegget. Foto: Klemetsrudanlegget/Flickr-© Morten Brakestad/lysbordet.no 2010