Tilstandsvurdering og problemløsning

Dårlig funksjon i vannbårne varmeanlegg er et velkjent problem for mange byggeiere. Det gjelder ofte eldre anlegg med gjentatte ombygginger, og/eller komponenter som har gått over sin forventede levetid.

Men problemene gjelder ikke utelukkende i gamle anlegg, vi ser ofte at også nye varmeanlegg har mangelfull funksjon.

Norsk Energi har lang erfaring med problemløsing. Ofte kan man oppnå vesentlige driftsforbedringer med enkle tiltak, i andre tilfeller vil det være nødvendig med små eller store ombygginger.

Typiske problemer vi kan hjelpe med er:

  • Manglende varme/kjøling i hele eller deler av bygget
  • Ustabil varmtvannsforsyning
  • Støy fra varmeanlegg
  • Unormal økning i energiforbruk
  • Unormal kort levetid på komponenter i anlegget
  • Lekkasjer

Termografering er et nyttig verktøy i feilsøking av varmeanlegg. Bildet over avslører en tett gulvvarmekurs uten vanngjennomstrømning. Vi har også måleinstrumenter for mengdemåling.Termografering er et nyttig verktøy i feilsøking av varmeanlegg. Bildet over avslører en tett gulvvarmekurs uten vanngjennomstrømning. Vi har også måleinstrumenter for mengdemåling.

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.