Temanummer om energiledelse

torsdag, 29 juni 2017.

Bladet Norsk Energi nr 2 - 2017 er et temanummer om energiledelse i industrien. Du kan blant annet lese intervju med seks bedrifter om deres erfaringer.

Les gjerne bladetSiden ISO-standarden for energiledelse (ISO 50001) ble lansert i 2011 er det nå globalt over 20000 sertifiserte bedrifter. I Norge er det foreløpig kun ca 35 sertifiserte bedrifter, men ENOVAs støtteprogram for energiledelse har bidratt til å etablere et godt fundament for videre arbeid hos de vel 440 bedriftene som hadde fått innvilget støtte ved utgangen av 2016.
Norsk Energi har med sine 120 prosjekter nå referanser innenfor de fleste bransjer.

Vi bringer intervjuer med Enova, Standard Norge og Norsk Energi. Bladet inneholder også intervjuer med energiledere i seks bedrifter; Statoil, energiselskapet Lyse Neo, nikkelprodusenten Glencore, entreprenørsekskapet K A Aurstad, Longyear Energiverk og næringsmiddelbedriften Lantmännen Cerealia.

Les gjerne bladet.

Kontakt: Hans Borchsenius eller Hans Even Helgerud.

Mer informasjon om Bladet Norsk Energi og tidligere utgaver.

Mer informasjon om Energiledelse.