Tekniske rådgivningstjenester til Hafslund Varmes fjernvarmekunder

torsdag, 01 desember 2016.

Norsk Energi har inngått en samarbeidsavtale med Hafslund Varme der vi tilbyr Hafslund Varmes kunder kvalitetssikrede, ferdigforhandlede fastpristjenester og annen relevant teknisk rådgivning.

Hafslund Varme utlyste i sommer en konkurranse på Sellihca for å inngå 2-3 samarbeidsavtaler med konsulenter med særdeles god kompetanse og erfaring innenfor fjernvarme og SRO. Hensikten var å tilrettelegge for at fjernvarmekunder skal tilbys tilpassede tjenester fra et kvalitetssikret fagmiljø, og dermed bidra til å sikre effektive og velfungerende vannbårne energianlegg. Norsk Energi vant oppdraget som eneste leverandør.

Hafslund Varmes kunder består av næringsbygg, offentlige bygg, boligblokker og småhuskunder i Oslo-regionen. De har et samlet oppvarmingsbehov på 1,6 TWh, tilsvarende oppvarmingsbehovet til ca. 170 000 leiligheter.

Fastpristjenestene er definert ut fra erfaring med hvilke behov kundene har, enten som følge av opplevde problemer, lover og regler som må etterleves, eller som økonomiske fordelaktige muligheter ved offentlig støttede energisparetiltak.

For nybygg omfatter tjenestene beregning av energi- og effektbehov, kontroll av prosjektering og ferdig anlegg, konseptstudier på energianlegg, samt prosjektering, innkjøp og prosjektgjennomføring.

For eksisterende bygg tilbyr vi feilsøking, årlig ettersyn, dokumentasjon for drift- og vedlikehold, benchmarking av energiforbruk, energimerking og energivurdering av tekniske anlegg. Vi kan også bistå med enøkanalyse og støttesøknader, optimalisering av varme- og kjøleanlegg, samt prosjektering og gjennomføring av tiltak.

- Samarbeidsavtalen er i tråd med en generell tendens vi ser i fjernvarmebransjen; at fjernvarmeselskapene må engasjere seg i kundenes anlegg for å sikre optimal drift, sier Hallstein Brandal, avd.leder for fjernvarme og fornybar energi.

Kontakt: Hallstein Brandal eller Marie Haugen,
eller send epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Rådgivningsteamet dedikert til Hafslund Varmes fjernvarmekunder. Fra venstre: Marie Haugen, Hallstein Brandal, Mari Elise Hareide, Frode Tornøe og Marit Vadseth. Rådgivningsteamet dedikert til Hafslund Varmes fjernvarmekunder.
Fra venstre: Marie Haugen, Hallstein Brandal, Mari Elise Hareide, Frode Tornøe og Marit Vadseth.