Ekspert på teknisk sikkerhet og kontroll

I Norsk Energi har vi lang erfaring med oppdrag knyttet til teknisk sikkerhet. I tillegg til et bredt utvalg av kontrolltjenester omfatter vår spesialistkompetanse blant annet:

 • Pålitelighetsvurderinger
 • Tilgjengelighetsvurderinger
 • Tilsynsoppgaver
 • Etablering/drift av vedlikeholdssystemer
 • Opplæring innen teknisk sikkerhet

Norsk Energis arbeid med kontrolltjenester drives gjennom et eget selskap, Norsk Energi Kontroll AS.

Selskapet er akkreditert av Norsk Akkreditering som inspeksjonsorgan type A for kontroll av alle typer trykkpåkjent utstyr. Det arbeider med damp-, hetvanns- og tankanlegg og nytt, brukt, ombygd og flyttet materiell.

Tjenestetilbudet omfatter:

 • Tilstandskontroller: måneds-, års- og femårskontroller.
 • Trykkprøver
 • Konstruksjons-, produksjons- og ferdigkontroll
 • Kontroll av røropplegg
 • Idriftsettelse av anlegg
 • Dokumentasjon knyttet til offentlige krav