Snart slutt på støtteordning til utfasing av oljefyr

tirsdag, 07 august 2018.

1. desember 2018 avslutter Oslo Kommune sin støtteordning med tilskudd til fjerning av oljefyr. Norsk Energi er godkjent enøkkonsulent og kan hjelpe byggeiere som trenger bistand til utfasing og valg av ny energikilde.

I 2020 innføres det et nasjonalt forbud mot fossil oppvarming av bygg. Per i dag finnes det flere nasjonale og lokale støtteordninger som skal stimulere til utfasing av oljefyr. I Oslo har kommunens Klima- og energifond siden 2007 hatt en generøs støtteordning med tilskudd til fjerning av oljefyr, samt til enøkanalyser som kan gjennomføres i forkant for å finne best mulig energikilde til det enkelte bygg.

Det er nå dessverre besluttet at Oslo Kommunes støtteordning avsluttes 1. desember 2018, og at det ikke lenger vil bli gitt støtte til fjerning av oljefyr og installering av fornybar energikilde etter dette. Hva som blir fremtiden til støtteordningen til enøkanalyse er enda ikke avklart. Med andre ord begynner det å haste for byggeiere som ønsker tilskudd til utfasing av sin oljefyr, da søknad om støtte må være levert inn til Klima- og energifondet innen 1. desember 2018.

Norsk Energi er godkjent enøkkonsulent hos både Oslo kommunes Klima- og energifond og Enova, og bistår jevnlig byggeier som trenger bistand til utfasing av oljefyr.

- Når vi i får inn forespørsler fra kunder som vil bytte ut sin oljefyr, starter vi nesten alltid med å gjennomføre en enøkanalyse. Da ser vi på hvilke alternative energikilder som egner seg i det aktuelle bygg, og regner oss fram til den løsningen som gir best lønnsomhet i et lengre perspektiv. Etter gjennomført analyse bistår vi byggeier med søknadsprosessen for å motta tilskudd til investering. I kompliserte anlegg kan vi også bistå med innkjøp og prosjektledelse i gjennomføringsfasen, forteller rådgiver Mari Elise Hareide i Norsk Energi.

Les mer om hvordan det er lurt å gå fram om du skal skifte ut din oljefyr i denne artikkelen i Borettslag og Sameie:

Norsk Energi vil kunne bistå i alle ledd av utfasing av oljefyr også etter støtteordningen i Oslo faller bort, og i enkelte tilfeller kan det være aktuelt å søke tilskudd fra andre støtteordninger. Blant annet vil Enova fortsette sin støtteordning for fjerning av oljefyr i privatmarkedet ut 2019, men da med halverte støttesatser i forhold til 2018. For bedrifter, borettslag og sameier har Enova ingen støtte til fjerning av oljefyr, men støtteprogrammet til varmesentraler (dvs installering av fornybar energikilde) kan være aktuelt å søke på også etter 2018.

Kontakt gjerne Mari Elise Hareide eller Frode Tornøe for mer informasjon og ev. et uforpliktende tilbud.

Oljekjel2 webHer er et eksempel på en oljekjel som er moden for utfasing.