Seminar om energiledelse

mandag, 11 desember 2017.

Ønsker du lære av andre bedrifter som har erfaring med energiledelse, og få kunnskap om endringer i revidert standard for energiledelse? Standard Norge arrangerer et gratis seminar i Trondheim 29. januar. Hans Even Helgerud fra Norsk Energi vil holde innlegg på seminaret.

Standard Norge arrangerer i samarbeid med Enova et gratis miniseminar om energiledelse i Trondheim mandag 29. januar, dagen før Enova-konferansen 30. og 31. januar.

Eramet Norway Kvinesdal, Kristiansand kommune og Golden Energy Offshore vil dele sine resultater og erfaringer etter flere års målrettet arbeid med energiledelse. Alle disse tre bedriftene er sertifisert i henhold til standard for energiledelse (ISO 50001). Seminaret vil også gi deltagere innsikt i endringer i den nye standarden for energiledelse som nå er under utvikling, samt praktiske tips om hvordan energiledelse best kan integreres sammen med andre ledelsessystemer. I tillegg vil du få informasjon om status og endringer i Enovas programtilbud innenfor energiledelse.   

Mer informasjon, program og påmeldingsmulighet.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at Norsk Energi i samarbeid med DNV GL arrangerer to kurs i energiledelse; introduksjonskurs og påbygningskurs, 7. og 8. februar 2018 hos Norsk Energi, Skøyen, Oslo. Mer informasjon og påmeldingsmulighet.

Kontakt: Hans Even Helgerud 

Energiledelse