Seminar om energiledelse

mandag, 11 desember 2017.

Ønsker du lære av andre bedrifter som har erfaring med energiledelse, og få kunnskap om endringer i revidert standard for energiledelse? Standard Norge arrangerer et gratis seminar i Trondheim 29. januar. Hans Even Helgerud fra Norsk Energi vil holde innlegg på seminaret.

Standard Norge arrangerer i samarbeid med Enova et gratis miniseminar om energiledelse i Trondheim mandag 29. januar, dagen før Enova-konferansen 30. og 31. januar.

Eramet Norway Kvinesdal, Kristiansand kommune og Golden Energy Offshore vil dele sine resultater og erfaringer etter flere års målrettet arbeid med energiledelse. Alle disse tre bedriftene er sertifisert i henhold til standard for energiledelse (ISO 50001). Seminaret vil også gi deltagere innsikt i endringer i den nye standarden for energiledelse som nå er under utvikling, samt praktiske tips om hvordan energiledelse best kan integreres sammen med andre ledelsessystemer. I tillegg vil du få informasjon om status og endringer i Enovas programtilbud innenfor energiledelse.   

Mer informasjon, program og påmeldingsmulighet.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at Norsk Energi i samarbeid med DNV GL arrangerer to kurs i energiledelse; introduksjonskurs og påbygningskurs, 7. og 8. februar 2018 hos Norsk Energi, Skøyen, Oslo. Mer informasjon og påmeldingsmulighet.

Kontakt: Hans Even Helgerud 

Energiledelse

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.