Reduserte utslipp av SO2 og spillvarme fra Elkem Carbon

mandag, 30 oktober 2017.

Elkem Carbon hadde forrige uke offisiell åpning av sitt nye kombinerte energigjenvinnings- og svovelrenseanlegg, der Norsk Energi har vært en stor bidragsyter. NRK Sørlandet og lokalavisene var til stede og dekket begivenheten.

Anlegget som er oppført bidrar til å redusere svovelutslippene fra Elkem Carbon med ca 600 tonn i året og har kapasitet til å gjenvinne 20 GWh energi i året.

Den energirike gassen fra kalsinering av koks forbrennes nå kontrollert i et brennkammer, før energi gjenvinnes i en hetoljeheater, og den avkjølte gassen sendes 500 m avgårde til en sjøvannsscrubber, hvor svovel fjernes.

I første omgang benyttes en del av energien til prosessoppvarming på Elkem Carbon, men det er planer om å utvide til oppvarming av lokaler inne på Elkem sitt område.

Norsk Energi har bidratt gjennom hele prosjektet, fra det startet som et energiledelsesprosjekt til gjennomføring og oppstart av anlegget nå i høst. Noe av kompetansen vi har bidratt med er rundt forbrenningsteknikk, brennerstyring for forbrenning av gassen fra ovnene, eksplosjonsvern, bruk av propan, styring og reguleringsteknikk med utarbeidelse av funksjonsbeskrivelser og sekvensskjemaer, pilot-prøvekjøring før fullskalaanlegg, hetoljeanlegg med alle komponenter og rørføringer, styrke, og stressberegninger, innkjøp av utstyrspakker og bidratt til utvikling av utstyr spesielt tilpasset prosessen. Norsk Energi har utviklet modeller for anlegget med forbrenningsberegning, energiberegning, varmetap- og trykktapsberegninger, hvor modellene har blitt brukt til dimensjonering av anlegget.

Anlegget er bygd med støtte fra Miljøfondet og Enova.

Se Elkem Carbon Fiskaa med åpnet nytt rense- og gjenvinningsanlegg, Distriktsnyheter Sørlandet   (Klikk på sak nr 5 nede på siden).

Kontakt: Anders Sveinsen

Relaterte saker:
EMIL-prisen 2014 til Elkem Carbon Fiskaa 
Elkem Carbon skal redusere energibruk med 35 prosent 

Elkem Carbon Fiskaa oktober 2017SO2-scrubber ved Elkem Carbon hvor gass fra kalsineringsprosess vaskes.