Prosjekter

Norsk Energi er et ledende konsulentselskap innen energi, miljø og sikkerhet, med spesialkompetanse på termiske energisystemer.

Ta gjerne en titt på noen av våre referanseprosjekter.

Hoved

Ny varmesentral på Forus i Stavanger

Ny varmesentral på Forus i Stavanger

Kunde: Lyse Neo
År: 2013 - 2015
Kontakt: Sven Danielsen

Lyse Neo sin nye varmesentral, Forus Nord Energisentral, er basert på naturgass og vil kun være i bruk som spiss og reservelast. Grunnlasten i fjernvarmenettet i området er basert på energigjenvinning fra avfall fra Forus Energigjenvinning.

Spisslastsentralen har sykkelvei på taket og oppvarmede benker i det omkringliggende parkanlegget.

Norsk Energi har ivaretatt mange funksjoner i prosjektet. Dette har blant annet vært prosjektering av prosess og røranlegg, ansvarlig for sikkerhetsvurderinger, konsesjonssøknad og utslippsberegninger.

Mer informasjon.  

Bugården varmesentral i Sandefjord

Bugården varmesentral i Sandefjord

Kunde: Statkraft Varme
År:  2013 - 2015
Kontakt: Anders Eide

Norsk Energi har hatt prosjekteringsledelsen, prosjekteringskontroll og byggeoppfølging av Statkraft Varme sitt nye prosessanlegg i Sandefjord.

Mer informasjon