Omorganisering i Norsk Energi

tirsdag, 13 februar 2018.

I overgangen til det nye året benyttet vi anledningen til å gjøre noen endringer på organiseringen. Avdelingen for fjernvarme har fått ny leder og vi har opprettet en ny Byggavdeling.

Adm. dir i Norsk Energi Jon Tveiten er fornøyd med å ha fått inn Sven Danielsen i den viktige rollen som leder av fjernvarmeavdelingen og at Hallstein Brandal har tatt på seg utviklingen av den nye byggavdelingen.Adm. dir i Norsk Energi Jon Tveiten er fornøyd med å ha fått inn Sven Danielsen i den viktige rollen som leder av fjernvarmeavdelingen og at Hallstein Brandal har tatt på seg utviklingen av den nye byggavdelingen.Adm. dir. Jon Tveiten presiserer at endringene er ikke vesentlige, verken i samlet fagkompetanse eller tjenester som vi tilbyr. Omorganiseringen er gjort av to grunner:

  • Vi ønsker om mulig å komme enda nærmere kundene våre, og også tydeligere kommunisere hvilke markeder vi tilbyr tjenester til.
  • Vi ønsker å få inn yngre krefter i ledergruppen.

Dette har vi da fått til ved å dele avdelingen Fjernvarme og Fornybar Energi (FFE) i to, til henholdsvis Bygg-avdeling og Fjernvarmeavdeling.
Hallstein Brandal, som tidligere var leder for FFE, fortsetter som leder for «nysatsingen» mot byggmarkedet, mens vi får opp unge Sven Danielsen, tidligere seniorrådgiver i FFE, som ny avdelingsleder for Fjernvarme.

Tidligere avdeling Samfunn og Miljø er også inkorporert i disse to nye markedsrettede avdelingene. Dette innebærer at Fjernvarmeavdelingen vil levere miljørelaterte tjenester til kunder i både industrien og fjernvarmesektoren, og at Byggavdelingen vil levere energi- og miljørelaterte tjenester til det internasjonale markedet (hovedsakelig Øst-Europa og Russland).

Les mer om hva Hallstein Brandal forteller om bakgrunnen for nysatsingen på Bygg.

Og her kan du bli litt kjent med Sven Danielsen og hans brennende engasjement for fjernvarme samt valget om å ta over som leder for fjernvarmeavdelingen.

Kontakt: Jon Tveiten