Nytt styre i Norsk Energi

mandag, 18 juni 2018.

På Generalforsamlingen i Norsk Energi den 14. juni ble fire styremedlemmer gjenvalgt - inkludert Håkon Kr. Delbeck som i mange år har vært styreleder i Norsk Energi. Varamedlemmer og valgkomitémedlemmer ble også gjenvalgt. De ansatte hadde gjenvalgt Kristin Jordhøy som den ene av sine to styrerepresentanter.

Agendaen for årets Generalforsamling inneholdt de vanlige punktene med Styrets årsberetning, årsregnskap med revisjonsberetning, revisors honorar og valg. I tillegg var det en sak om regulering av styrets honorar. Alle sakene ble godkjent iht. forslagene.
Både styret og medlemmer i Norsk Energi har anledning til å fremme saker til behandling på Generalforsamlingen.

Valg:
Styret består av seks representanter valgt av Generalforsamlingen og to representanter valgt av de ansatte, alle valgt for to år. I tillegg velges to vararepresentanter for medlemsrepresentantene, valgt for ett år. De ansattes representanter har personlige vararepresentanter, valgt for samme periode som representantene.

I år skulle det velges fire styremedlemmer og to varamedlemmer til styret i tillegg til tre medlemmer til valgkomitéen.
Fire av styremedlemmene stilte til gjenvalg og ble gitt tillit for to nye år. Se navneliste nedenfor.
I tillegg ble to varamedlemmer gjenvalgt for 1 år.
Til valgkomitéen ble alle tre medlemmer fra foregående periode gjenvalgt for 1 år.

Styret for Norsk Energi fom 14. juni 2018:
På et kort styremøte rett i etterkant av Generalforsamlingen konstituerte det nye styret seg og valgte leder og nestleder.

Håkon Kristian Delbeck, Elkem Silicon Materials – leder (gjenvalgt)
Berit Helgesen, Hurum Eiendomsselskap KF – nestleder (gjenvalgt)
Ingjerd Elise Aaraas, Brekke & Strand Akustikk (gjenvalgt)
Anders Hauge Johansen, Norske Skog Saugbrugs (gjenvalgt)
John Marius Lynne, Eidsiva Nett (ikke på valg)
Anders Holst – Yara Norge AS, Yara Porsgrunn (ikke på valg)
Bjørn Filip Johannessen (ansattrepr) (valgt for 2 år i 2017)
Kristin L. Jordhøy (ansattrepr) (gjenvalgt for 2 år i 2018)

Varamedlemmer: (valgt for ett år)
Tore Nystuen, Dynea AS (gjenvalgt)
Trygve Mellvang-Berg (gjenvalgt)
Hans Even Helgerud (vara for Bjørn Filip Johannessen, valg for 2 år i 2017)
Nikolai Huismann Moskvil (vara for Kristin L. Jordhøy, valgt for 2 år i 2018)

Valgkomité: (valgt for ett år)
Øyvind Nilsen, Fortum Oslo Varme AS, leder
Hans Borchsenius, Norsk Energi
Ronny Valjord, Norsk Energi

Styret i Norsk Energi 14.06.2018. Fra venstre ses John Marius Lynne, Ingjerd Aaraas, Berit Helgesen, Kristin L. Jordhøy, Håkon delbeck, Tore Nystuen, Trygve Mellvang-Berg (bak), Nikolai H. Moskvil og Hans Even Helgerud. Anders Hauge Johansen og Bjørn Filip Johannessen var ikke tilstede da bildet ble tatt. Styret i Norsk Energi 14.06.2018. Fra venstre ses John Marius Lynne, Ingjerd Aaraas, Berit Helgesen (bak), Kristin L. Jordhøy, Håkon Delbeck, Anders Holst, Trygve Mellvang-Berg (bak), Nikolai H. Moskvil og Hans Even Helgerud. Anders Hauge Johansen, Tore Nystuen og Bjørn Filip Johannessen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.