Nye temaveiledninger til Storulykkeforskriften

fredag, 17 mars 2017.

DSB har nylig publisert to nye temaveiledere til Storulykkeforskriften som kom i 2016. Veilederne skal gjøre det lettere for virksomhetene å finne ut om de er omfattet av forskriften, og utarbeide strategi for å forebygge og begrense storulykker.

Den generelle fristen for å etterkomme nye krav i den nye Storulykkeforskriften er 1. juni 2017. Har du behov for hjelp kan Norsk Energi med sin kunnskap og erfaring innen farlige kjemikaler, bla. mht lovmessige krav og hvordan disse kan oppfylles, bidra.

Veiledningene er laget av tilsynsmyndighetene, som for dette fagområdet består av Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Petroleumstilsynet.

Temaveiledning om strategi for å forebygge og begrense storulykker
Storulykkeforskriften Temaveiledning 130317Temaveiledning om strategi for å forebygge og begrense storulykker er utarbeidet for å lette virksomhetenes arbeid med utarbeidelse av strategien og tilsynsmyndighetenes oppfølging av denne.

Temaveiledning om summeringsregelen
Storulykkeforskriften temaveiledning summeringsregelenDenne er utarbeidet for å gi en nærmere forklaring på Storulykkeforskriftens vedlegg I generelt, og spesielt hvordan summeringsregelen skal forstås og brukes. Dette gjøres gjennom beskrivelse av hvordan de ulike stoffene som omfattes av vedlegg I skal summeres og gjennom bruk av konkrete eksempler.

Kilde: DSB

Trenger du hjelp kan Norsk Energi med sin kompetanse på området bidra. Ta kontakt med Kjell Olav Nerland eller Morten H. Soma

Relaterte saker:
Ny Storulykkeforskrift fra 1. juli (17.06.2016)
Informasjon om Storulykkeforskriften(sist oppdatert 17.03.2017)