Nye luftfiltre på Equinors gassturbiner

torsdag, 14 mars 2019.

Når Equinor nå fornyer luftfiltrene på alle sine gassturbiner vil dette gi betydelige CO2-besparelser.

Grane plattformen. Foto: Equinor/Øyvind HagenGrane plattformen.
Foto: Equinor/Øyvind Hagen
Graneplattformen, som ligger rundt 185 km fra Haugesund, er en del av KVG resultatenhet i Equinor som består av plattformene Grane, Kvitebjørn, Heimdal, Visund og Valemon. De produserer tung råolje og bruker gassinnjeksjon til trykkstøtte. Equinor har jobbet systematisk med energiledelse i tråd med deres lavutslippstrategi. Claire Rusten fra Norsk Energi er innleid for å bistå i identifikasjon og modning av energieffektiviseringstiltak.

Norsk Energi samarbeidet med flere fagenheter i Equinor og identifiserte at Grane hadde stort forbedringspotensial ved å oppgradere ekisterende filtertype i luftinntaket til turbinene som driver gassinnjeksjonskompressoren. Under revisjonsstans (RS) i 2018 ble den nye filtertypen installert på Grane.

Opprinnelig hadde turbinen på Grane enkel M3-grad filtrering. Beleggdannelse på kompressordelen av turbinen medførte at plattformen måtte stoppes hver 3. måned for å vannvaske turbinkompressoren slik at den skulle klare å holde ytelsen. Det medførte at turbinens produksjonskapasitet ble begrenset av maksimal tillatt driftstemperatur, med tilhørende reduksjon i ytelse og produksjonstap.

Kort gjennomføringstid
- Norsk Energi identifiserte muligheten for forbedring av luftinntaket og utarbeidet et beslutningsunderlag for tiltaket tidlig i 2018, hvorpå konseptteamet kjørte et gjennomføringsprosjekt i mai 2018. Produksjonssjefen på Grane må berømmes for at pilotprosjektet ble utført til tross for kort gjennomføringstid, og at dette måtte prioriteres opp mot andre prosjekt under revisjonsstansen, sier Claire Rusten.

-Piloten gir verdifull erfaring som vi tar med oss inn mot de andre feltene som blir en del av luftfilter-programmet. Det oppstod noen utfordringer underveis, men til tross for umodent prosjektløp, ble disse løst. RS-teamet bidro med å finne plass til prosjektet under revisjonsstansen.

Ny filtertype
Det nye filteret er av typen E12 AAF. Foto: EquinorDet nye filteret er av typen E12 AAF. Foto: EquinorEksisterende filtertyper som står i luftinntak på selskapets turbiner, har typisk konfigurasjon for offshore turbiner. De siste årene har det skjedd en formidabel utvikling på filtersiden ift. trykktap og optimalisering av filterarealet. Teknologien som nå er installert på Grane har tidligere vært installert på engelsk side av Nordsjøen. Grane er først ute med teklogogien på norsk sokkel. Frem til nå har fokuset i stor grad vært på vannvask og online-vannvask av turbiner. Utviklingen og forbedringen av luftfiltre gjør at vi er langt på vei til å erstatte behov for vannvask.

Veien videre - nye prosjekter på andre plattformer
Erfaringer fra pilotprosjektet på Grane-plattformen gir viktig informasjon for de andre feltene. Totalt vil luftfilterprogrammet til Equinor kunne føre til en årlig reduksjon i CO2-utslipp opp mot 250 000 tonn/år. Dette tilsvarer utslipp fra rundt 170 000 biler per år. Årlig reduksjon av NOx-utslipp er antatt å ligge mellom 500 - 1500 kg per turbin.

Neste felt ut som fikk nye forbedrede luftfiltre til turbinene var Gullfaks A og Troll B. Her var det totalt 8 turbiner som fikk nye luftfilter med oppstart i 2018. Prosjektet på Troll B fikk støtte fra NOx-fondet, som tilsvarte over 50 % av prosjektkostnadene. Støttemuligheter blir fulgt opp for kommende prosjekter og felt i programmet.

Fordelen med å oppgradere luftinntak sammenlignet med online vannvask, er at dette kan utføres på samtlige turbiner i Equinor. For de turbinene som krever revisjonsstans for utskiftning av luftfiltre vil vannvask vurderes for å realisere gevinster på et tidligere tidspunkt.

Kontakt: Claire Rusten

Luftinntaket til en av gassturbinene på Grane. Foto: EquinorLuftinntaket til en av gassturbinene på Grane. Foto: Equinor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.