Ny veileder i spredningsberegning og bestemmelse av skorsteinshøyde

mandag, 27 august 2018.

Norsk Energi har i samarbeid med NILU utarbeidet en ny veileder for spredningsberegninger og skorsteinshøyder på oppdrag for Miljødirektoratet.

Sotutslipp bilde skorstein 220xDen nye veilederen er nå tilgjengelig på Miljødirektoratets hjemmeside. Forfatterne av veilederen er Dag Borgnes, Norsk Energi og Dag Tønnesen, NILU.

Spredningsberegninger utføres blant annet i forbindelse med etablering av ny virksomhet med utslipp til luft, ved endring av utslipp eller utslippspunkt i eksisterende virksomhet, ved kartlegging av luftforurensningsbidrag fra eksisterende virksomhet og ved vurderinger av behov for tiltak.

Tillatelser etter forurensningsloven og forurensningsforskriften kapittel 27 om forbrenning av rene brensler stiller krav om bruk av spredningsberegninger for bestemmelse av bakkekonsentrasjoner og skorsteinshøyder.

Veilederen gir informasjon om regelverk om luftforurensning og forklarer hvordan spredningsberegninger skal utføres for å bestemme nødvendig skorsteinshøyde.

Veilederen er tiltenkt følgende målgrupper:

  • Brukere av spredningsmodeller i konsulentbransjen
  • Myndigheter (Miljødirektoratet, Fylkesmannen, kommuner)
  • Anleggseiere
  • Interessegrupper

Kontakt: Dag Borgnes

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.