Norsk Energis årsrapport 2016

torsdag, 11 mai 2017.

Lurer du på hva Norsk Energi har gjort i jubileumsåret 2016? Les  om dette i vår årsrapport.

Årsrapport 2016I mer enn 100 år har Norsk Energi jobbet for effektiv, miljøvennlig og sikker utnyttelse av energi, med hovedvekt på termisk energi.

Norsk Energi fylte 100 år i mars 2016 og i årsrapporten finner du en reportasje fra feiringen, samt styrets årsberetning og årsregnskap. I tillegg er noen av prosjektene vi har jobbet med gjennom året presentert:

  • Pilotanlegg for røykrørkjel i sementindustrien
  • Energiledelse i Statoil
  • Akkumulatortank skal gi mer miljøvennlig avfallsvarme i Trondheim
  • Gjøvikkontoret bistår fiskeindustrien fra innlandet
  • Tiltaksutredning vedrørende utslipp av klimadrivere fra vedfyring
  • Nytt kaffeforedlingsanlegg under planlegging i Vestby
  • Russland: Bioenergiressurser i overflod

I forbindelse med 100-årsfeiringen ble det i 2016 i alle utgavene av Tidsskriftet Norsk Energi publisert artikler knyttet til Norsk Energis virksomhet gjennom alle disse årene. F.eks. et stort intervju i nr 1/2016 med direktør Jon Tveiten som nå har mer enn over 30 års fartstid i foreningen.
Det ble også utgitt en historiebok som tar for seg det historiske bakteppe for virksomheten, hvordan organisasjonen har utviklet seg og en beskrivelse av de viktigste prosjektene vi har vært med på. Last ned boken som pdf-fil. 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om noen av saken som er omtalt er det bare å ta kontakt med oss.