Norsk Energi med avansert styresystem for fjernvarmeanlegg

onsdag, 11 oktober 2017.

BKK Varme i Bergen har nylig oppgradert styresystemene i hele fjernvarme-systemet og Norsk Energi har laget funksjonsbeskrivelsen for det nye avanserte styresystemet.

På oppdrag fra BKK Varme har Norsk Energi laget de nye funksjonsbeskrivelsene for det nye styringssystemet for fjernvarmeanlegget i Bergen. Det gjelder styringssystemet for de tre varmesentralene, boosterpumpestasjon og de ca 400 kundesentralene for hele BKK Varme sitt fjernvarmenett. Norsk Energi har deltatt i alle faser av prosjektene inklusiv idriftsettelse.

Kjelvelgersystemet er oppgradert med grafisk fremstilling av alle varmekilder, og prioritering av disse. Kjelvelgersystemet sørger for helautomatisk start, stopp og regulering av effektpådrag fra 10 varmekilder fordelt på de tre varmesentralene.

I tillegg sørger kjelvelgersystemet for å akkumulere energi i tur og returledning i fjernvarmenettet, som inneholder over 5 000 m3 vann. Her kan det akkumuleres opp til 50MWh, noe som bidrar til at forskjellen mellom effektbehov på natt og dag reduseres betraktelig, og øker utnyttelsen av varmen fra BIR sitt avfallsforbrenningsanlegg.

Midt på fjernvarmetraseen mellom Fana og Bergen sentrum står boosterpumper som starter og stopper automatisk, alt etter behovet i fjernvarmenettet.

Alle gamle kundesentraler oppgraderes med nytt styresystem. Arbeidet pågår, og BKK Varme er over halvveis i oppgraderingen. Når dette er fullført, vil alle kundesentraler være integrert i samme styresystem som for varmesentralene.

- Med den siste oppgraderingen av anlegget vårt har vi et av Nordens best overvåkede og automatiserte fjernvarmeanlegg. Den nye løsningen er både lønnsom, kundevennlig og bra for miljøet, sier produksjonsansvarlig Kristian Aho i BKK Varme, som også berømmer Norsk Energi for evnen og viljen til å finne nye optimale løsninger.

Kontakt: Jan Ove Haugen eller Per Arne Pettersen.

Bildet viser boosterpumpestasjonen.Bildet viser boosterpumpestasjonen.