Norsk Energi Kontroll med utvidet kontrollområde

mandag, 11 juni 2018.

Norsk Energi Kontroll AS er nå utpekt som teknisk kontrollorgan i henhold til forskrift om trykkpåkjent utstyr (Directive 2014/68/EU – PED).

NA Logo NEKontroll 120x194Norsk Energi Kontroll (NEK) har vært igjennom prosessen med DSB og Norsk Akkreditering for å bli utpekt som teknisk kontrollorgan. Nå er NEK godkjent som teknisk kontrollorgan for PED, noe som er en utvidelse av omfanget i forhold til anlegg vi tidligere har vært akkrediterte for å utføre uavhengig ferdigkontroll og systematisk tilstandskontroll på.

Norsk Energi Kontroll AS er nå også godkjent for å gjøre samsvarsvurderinger i henhold til PED for din bedrift. Vi kan gjøre samsvarsvurderinger i henhold til modulene A2, C2,
B - design type, B - produksjonstype, F og G.

Dermed kan vi nå både bistå med samsvarsvurdering
(CE- merking) av deres leveranser, i tillegg til ferdigkontroller og tilstandskontroller i henhold til forskrift om håndtering av farlig stoff.

Hva er PED?
Forskrift om trykkpåkjent utstyr er, med noen få unntak, en forskrift som omfatter konstruksjon, produksjon og samsvarsvurdering av utstyr og sammenstillinger av utstyr med et maksimaltrykk på over 0,5 bar. En produsent av et trykkpåkjent utstyr eller sammenstilling må utstede en samsvarserklæring iht. PED, avhengig av kategori og valgt modul må det involveres et teknisk kontrollorgan for å gjennomføre en samsvarsvurdering av utstyret eller sammenstillingen. Norsk Energi Kontroll AS kan nå bistå din bedrift som teknisk kontrollorgan.

Ta gjerne en titt på vårt siste akkrediteringsomfang hos Norsk Akkreditering og på vår utpekning i den europeiske databasen Nando.

Mer informasjon om Norsk Energi Kontroll.

Kontakt: Øystein Knutsen

Inspektør i full gang med inspeksjon i vannrørskjel. Her kontrolleres vannrørene for slitasje og korrosjon på kjelens avgasside. Inspektør i full gang med inspeksjon i vannrørskjel. Her kontrolleres vannrørene for slitasje og korrosjon på kjelens avgasside.