Norsk Energi fikk hederspris for enøkprosjekter i Bulgaria

mandag, 07 mai 2018.

I 2015 fikk Norsk Energi sitt første oppdrag i Bulgaria. Det gjaldt enøktiltak i flere kommuner. Etter om lag to års prosjektgjennomføring er betydelige energibesparelser oppnådd og det bulgarske energiministeriet har tildelt Norsk Energi en hederspris for å markere dette.

Bulgaria Sergei hederspris bilde1Sergei Faschevsky, som er koordinator for Norsk Energis prosjekter i Øst-Europa, er stolt over å ha mottatt en hederspris fra energiministeriet i Bulgaria for «Most active Norwegian Partner». Men mest stolt over prosjektresultatene; 20 % energibesparelser i 12 kommunale bygninger i 4 forskjellige kommuner. Det er gjennom EØS-Grants-programmet, «Introduksjon av tiltak for energieffektivisering og fornybar energi, i kommunale og statlige bygninger, samt lokale fjernvarmesystemer, i Bulgaria» at dette prosjektet har blitt etablert.

Dette var Norsk Energis første engasjement i Bulgaria, og det viste seg til å bli en av de største oppdragene i kommunale bygg i Øst-Europa i de siste 20 årene. Vi har bistått med implementering av enøkprosjekter i flere barnehager, skoler og sykehus, i fire bulgarske kommuner. I tillegg til vanlige ENØK-tiltak som nye kundesentraler og isolering av fasader, ble det gjennomført en rekke innovative fornybare energiløsninger. Eksempler på sistnevnte var etablering av varmepumpeanlegg, solfangeranlegg, samt utskifting av oljefyrte kjeler med biokjeler.

Sergei Faschevsky, koordinator for Norsk Energi sine prosjekter i Øst-Europa, forteller at energikostnadene til bygningene ble redusert med ca. 20 %, og etter våre estimater vil disse prosjektene også føre til reduksjon av ca. 2 230 tonn CO2 per år.

Mer informasjon om prosjektene og tiltak.

Kontakt: Sergei Faschevsky

Bulgaria NE 218 Sergei hederspris Bulgaria bilde2En rekke enøktiltak er gjennomført i skoler, sykehus, barnehager og andre kommunale bygg i Bulgaria. Ett av disse prosjektene var erstatning av to gamle oljefyrte kjeler med en ny biokjel på 1,6 MW. Energiminister T. Petkova starter her det nye kjelanlegget.

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.