Årets første utgave av bladet Norsk Energi

onsdag, 14 mars 2018.

I denne utgaven av Norsk Energi gir vi positiv omtale av Quantafuels banebrytende arbeid for å produsere diesel fra plastavfall. Fabrikken de nå bygger i Danmark (med Norsk Energi som konsulent) blir sikkert ikke den siste basert på Quantafuels katalysator-baserte prosess.

I Norsk Energi nr. 1 kan du også lese om:

  • Den nye nullutslippsbydelen Ydalir i Elverum.
  • DeNorsk Energi nr 1 2018n nye, miljøvennlige varmesentralen som forsyner beboerne på Finnsnes med avfallsenergi.
  • Tanker fra Ola Elvestuen om at Klima- og miljødepartementet har overtatt Enova.
  • Effekttopp-problematikken i norske byer.
  • Omorganisering i Norsk Energi.
  • Praktisk energispareinstruks – et nyttig verktøy for de som har ansvaret for drift av bygninger.
  • Stop Smog-kampanjen i Polen, som Norsk Energi har deltatt i.
  • Trykkstøt i rørledninger – en teoretisk artikkel om dette fenomenet.

Les gjerne bladet.

Kontaktperson:  Hans Borchsenius

Mer informasjon om Bladet Norsk Energi og tidligere utgaver.