Miljøvennlig varme til Oslofjord Convention Center

tirsdag, 21 mai 2019.

Det store nye konferansesenteret Oslofjord Convention Center ligger i idylliske omgivelser ved kysten mellom Stokke og Tønsberg. Norsk Energi har bistått med miljøvennlig oppvarming.

Oversiktsbilde over hele konferanseområet på OCC. Varmesentralen ligger i hjørnet av flerbrukshallen der man ser skorstein, akkumulatortank og biooljetank plassert på utsiden. Kilde: Oslofjord Convention Center Facebook.Oversiktsbilde over hele konferanseområet på OCC. Varmesentralen ligger i hjørnet av flerbrukshallen der man ser skorstein, akkumulatortank og biooljetank plassert på utsiden. Kilde: Oslofjord Convention Center Facebook.

Oslofjord Convention Center (OCC) bygges ut frem mot 2022 med hotellbygg på ca. 70 000 m2 og 1600 rom, i tillegg til ishockeybane, flerbrukshall og badeland. Det er Oslofjord Property som er byggherre og eier av anlegget. I denne forbindelse var det behov for ny varmeforsyning da eksisterende varmesentral ble for liten.

NE har vært engasjert av IPD Norway/ILC Construction fra forprosjekt høsten 2015 og frem til ferdig anlegg vinteren 2018/2019. Vi har hatt ansvar for gjennomgang av ulike tekniske løsninger, Enova-søknad, samt utarbeide tilbudsunderlag for totalunderentreprise elektromekanisk og leveranse av skorstein. NE har videre hatt ansvar for å følge opp leveransene gjennom prosjekterings-, bygge-, idriftssettelse- og overtagelsesfasen. Prosjektgruppen har hovedsakelig bestått av prosjektleder Linda Pedersen Haugerud, teknisk ekspert Anders Eide og automatiker Lasse Hysvær. I tillegg har NE utarbeidet spredningsberegninger, ROS-analyse og eksplosjonsvernsdokument for byggherren.

ILC Construction har fungert som generalentreprenør for hele utbyggingsprosjektet på OCC. Saxlund (tidligere Hotab Biosystem AB) ble valgt som totalunderleverandør av elektromekanisk og VL Staal ble valgt som skorsteinsleverandør. Prosjektgruppen har fungert veldig bra selv om Hotab ble kjøpt opp av Saxlund underveis i prosjektperioden, samt at Saxlund byttet prosjektleder underveis.

Den nye varmesentralen på OCC består av to fliskjeler på 1,5 og 3,5 MW, i tillegg til biooljekjel på 2,5 MW og 2 x 750 kW elkjeler. Anlegget fungerer som hovedgrunnlastkilde for OCC i samkjøring med eksisterende varmesentral bestående av varmepumpe, pelletskjeler, elkjeler og oljekjel. Enova har støttet prosjektet med 19 MNOK og det er forventet et årlig fornybart energibehov på rundt 18 GWh fra den nye varmesentralen når hele konferanseområdet er ferdig utbygd. Andel fornybar energi til romoppvarming, ventilasjonsvarme, tappevann og gatevarme vil under full drift av konferanseanlegget være mellom 90 og 95 %.

- Det har vært veldig spennende og lærerikt å kunne følge et prosjekt fra A til Å, sier prosjektleder Linda P. Haugerud. Norsk Energi er fortsatt med videre i garantiperioden da byggherren ønsker vår ekspertise.

I tillegg til kjelene er det installert en 100 m3 akkumulatortank. OCC har et meget spesielt bruksmønster med ekstremt stort oppvarmingsbehov i korte perioder grunnet direkte oppvarming av tappevann til alle hotellsuitene. Maks effekt på kaldeste dag er beregnet til 9,3 MW og akkumulatortanken kan ta tappevannstoppen på 2,4 MW.

Den største utfordringen med anlegget var at dette skulle plasseres i en kjeller under en ishockeybane. Forkus på sikkerhet og eksplosjonsavlastningsflater har derfor vært svært viktig. Anlegget ble ferdig sommeren 2018 da varmebehovet var på sitt laveste. Det var derfor ikke mulig å teste den største fliskjelen tilstrekkelig. Innregulering av denne, samt garantimålinger, måtte utsettes til vinteren 2018/2019. Anlegget driftes nå for fullt av Oslofjord Operations.

Kontakt: Linda P. Haugerud

Bilde viser selve kjelhallen. Areal energisentral er 785 m2 og silovolum er 690 m3. bilde 1 fra LindaBilde viser selve kjelhallen. Areal energisentral er 785 m2 og silovolum er 690 m3.

Fundament 3,5 MW fliskjel.Fundament 3,5 MW fliskjel.

Varmesentralen er plassert i kjeller under en ishockeybane. Til høyre ser vi innkjøring til flissilo, akkumulatortank og skorstein.Varmesentralen er plassert i kjeller under en ishockeybane. Til høyre ser vi innkjøring til flissilo, akkumulatortank og skorstein.

Offisiell åpning av flerbrukshallen inkl. varmesentralen. Toby Woerlen fra Oslofjord Operations, Leif-Arne Bratlie fra IPD-Norway og Anders Eide fra Norsk Energi.Offisiell åpning av flerbrukshallen inkl. varmesentralen. Toby Woerlen fra Oslofjord Operations, Leif-Arne Bratlie fra IPD-Norway og Anders Eide fra Norsk Energi.

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.