Miljørådgivning, miljøanalyser og miljøregnskap

Norsk Energi leverer hele feltet av miljørådgivningstjenester, fra tekniske miljøanalyser til utarbeidelse av miljøregnskap og rapporteringssystemer.

Et komplett miljøregnskap gir god oversikt over bedriftens miljø- og klimapåvirkning og er et godt grunnlag for å finne frem til nye tiltak som vil gi både mindre miljøbelastninger og økonomiske innsparinger. Miljøregnskapet gir dessuten nødvendig dokumentasjon av forbedringer i egne miljøprestasjoner.

I tillegg til bedriftens klimapåvirkning omfatter miljøregnskapet en rekke andre faktorer som utslipp av støv, NOx, osv., samlet ressursforbruk og genererte avfallsmengder. Det gir derfor enda bedre oversikt over bedriftens situasjon enn et rent klimaregnskap. Alt arbeid med dette baseres på anerkjente standarder og metoder. I Norsk Energi har vi i tillegg utarbeidet egne dataverktøy for visuell presentasjon av kundens miljøregnskap.

Norsk Energi kan lede hele prosessen med å utarbeide et slikt regnskap, innbefattet nødvendige analyser og opplæring av nøkkelmedarbeidere.

For mer informasjon ta kontakt med oss samt se faktaark om; 
Utslippskrav til energianlegg  
Spredningsberegninger  
Spredningsberegninger for akuttutslipp 
Miljørisikoanalyse   
 
Relaterte aktueltsaker:
Nye utslippskrav til energianlegg