Kritikalitetsanalyse for Kvitebjørn Varme

onsdag, 05 desember 2018.

Norsk Energi har nylig gjennomført kritikali­tetsanalyse av Kvitebjørn Varme AS sitt avfallsforbrenningsanlegg i Tromsø.

Norsk Energi har gjennomført tilgjengelighetsvurderinger og kritikalitetsanalyser i en rekke sammenhenger, bl.a. for å beregne konsekvenser ved valgte forutsetninger ved dimensjo­nering av fjernvarmeanlegg og varmesentraler. Ved gjennomføring av analysene har vi benyttet ulike typer beregningsmetodikk som statistiske funksjoner og ikke minst såkalt Monte-Carlo-simulering. Sistnevnte er nylig benyttet ved gjennomføring av kritikali­tetsanalyse av Kvitebjørn Varme sitt avfallsforbrenningsanlegg i Tromsø. En har her vurdert ulike former for redundans, reservedelslager etc. Beregningsresultatene stemmer meget godt med erfaringsdata fra tilsvarende anlegg og driftserfaringer ved det aktuelle anlegget.

Ved modellering/beregninger har en benyttet en egenutviklet metodikk/beregningsmodell, som bl.a. kjennetegnes ved:

  • Modellen har meget lav brukerterskel
  • Det er ikke behov for å linke sammen komponenter/enheter i komplekse systemer
  • Modellen kan enkelt benyttes til å modellere oppetid med og uten tiltak (f.eks. endring av redundans, reservedelslager, serviceavtaler med garantert utrykningstid/tid for leveranse av komponenter etc.)
  • For energisystemer kan en enkelt koble modellen til effektvarighetsdiagram for å beregne behov for energi (og tilhørende kostnader) fra reserveenheter pga. forventet utfall av delsystemer og/eller enkeltkomponenter
  • Endring av redundans (økning eller reduksjon i antall enheter) for et delsystem eller en komponent kan gjøres svært enkelt (i prinsippet med et tastetrykk ved like enheter)
  • Modellen kan i prinsippet benyttes på alle typer tekniske anlegg.

Ved beregningene har en tatt utgangspunkt i følgende sentrale parametere for alle komponenter:

  • MTTF: Mean Time to Failure, dvs. gjennomsnittlig tid før feil/avbrudd
  • MTTR: Mean Time to Repair, dvs. gjennomsnittlig tid før en er i gang igjen

Modellering og beregninger er gjennomført av Morten H. Soma i samarbeid med Anders Eide.

Kvitebjørn Varme i Tromsø Kvitebjørn Varme i Tromsø  

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.