Konseptsvalgvurdering for Grønmo Avfallsdeponi

torsdag, 05 juli 2018.

Norsk Energi har inngått kontrakt med Oslo Kommune Energigjenvinningsetaten (EGE) om gjennomføring av konseptsvalgsvurdering (KVU) for Grønmo Avfallsdeponi, Oslo, mht. energiutnyttelse av deponigass.

Energigjenvinningsetaten Oslo kommune (EGE) har valgt Norsk Energi til å bistå med å utarbeide et beslutningsgrunnlag for «Grønmo Fase 2 - Energiutnyttelse av deponigass». I dag benyttes deponigassen til strøm- og fjernvarmeproduksjon i 2 gassmotorer. Disse ble etablert i 1999. Metaninnholdet er sterkt redusert siden oppstart og Norsk Energi skal bistå med å vurdere alternative bruksområder for å finne den mest optimale framtidsløsningen for energiutnyttelse av Grønmos deponigass.

EGE har ansvaret for å utnytte/håndtere deponigassen fra og med «kompressorhuset», mens Renovasjonsetaten har ansvaret for etterdrift av de avsluttede deponiene på Grønmo herunder oppsamling av deponigassen. Grønmo ligger innenfor markagrensen og omfattes av Markaloven. I tillatelsen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus står det at deponigassen skal som hovedregel samles opp for energiutnyttelse, alternativt fakles. Ny fakkel som er tilpasset dagens og fremtidens deponigassmengder, blir satt i drift medio 2018. Det skal også gjøres jevnlige vurderinger av energiutnyttelsen.

Norsk Energi har rammeavtale med EGE-Oslo kommune om bistand i denne type prosjekter, og vant kontrakten med bakgrunn i den kompetansen vi har med lignede type problemstillinger på tilsvarende anlegg.

Hvis du ønsker å vite mere, kontakt Stian Wadahl, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Illustrasjonsfoto: fra EGE på FlickrIllustrasjonsfoto fra EGE på Flickr