Industrien er den store klimavinneren

mandag, 19 november 2018.

Lite tyder på at vi klarer å redusere klimagassutslippene iht. Paris-avtalen skriver redaktør Hans Borchsenius i bladet Norsk Energi. Lyspunktet er at industrien har redusert utslippene med hele 40 prosent.

Alle er enige om at vi må redusere klimagassutslippene. «Paris-avtalen» er blitt det store mantra som må nevnes i alle festtaler, og politikerne prøver å overgå hverandre i å stresse hvor viktig dette er. Avtalen trådte i kraft 5. november 2016, og Norge har satt et mål om å kutte utslippene med minst 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Norges mål skal riktignok oppnås i samarbeid med EU, men en vesentlig del av utslippsreduksjonen skal oppnås her hjemme.

Lite tyder på at vi vil klare dette. I alle fall hvis vi ser på SSBs statistikk. Våre samlede utslipp har ligget bemerkelsesverdig konstant i overkant av 50 millioner tonn CO2-ekvivalenter helt siden 1990, til tross for at det faktisk er gjort ganske mye for å få utslippene ned.

Men det er lyspunkter. Statistikken viser klart at industrien er den store klimavinneren. Fra å ha vært den desidert største utslippskilden i 1990 har industrien klart å redusere utslippene med 7,5 millioner tonn pr år, en nedgang på hele 40 %. Noe av dette er oppnådd ved å redusere utslippene av N2O og SF6, men reduserte CO2-utslipp på grunn av enøk har vært det viktigste. Hele 700 industribedrifter har etablert systematisk energiledelse, og et stort antall mindre enøkprosjekter er gjennomført, pluss en del større prosjekter som har gitt betydelige utslippsreduksjoner. Industrien selv kan selvfølgelig ta hovedæren for dette, og ENOVAs støtteordninger har nok også vært en vesentlig driver. Norsk Energi har bidratt i ganske mange av disse prosjektene.

Foruten tiltak i industrien har åpenbart utfasing av fyringsolje og parafin i byggoppvarming vært en suksess. Her er det oppnådd en utslippsreduksjon på 1,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

I øvrige bransjer er det ikke mye å skryte av ennå, selv om elektrifisering av transportsektoren kan gi betydelige resultater i åra framover.

Og så spiser ekspansjon av olje- og gassnæringen opp hele klimagevinsten som er oppnådd i industri og byggoppvarming slik at totalutslippene holder seg på 50 millioner tonn. Hva kvalitativt nytt vi kan finne på for å vippe utslippskurven ned 40 % innen 2030 er og blir en gåte. Men vi må i alle fall fortsette med det vi vet virker, blant annet enøk i industrien.

Hans Borchsenius er redaktør for bladet Norsk Energi, og dette er "Lederen" som står i Bladet Norsk Energi nr 4-2018..

Mer informasjon om Bladet Norsk Energi finner du på www.energi.no/tidsskriftet

Kontakt: Hans Borchsenius 

Kilde: SSBs statistikk om utslipp av klimagasser 

Haraldrud1 bruk utslipp 450x 

Klimagassutslipp endring 1990 2017, basert på SSBs statistikk. Foto: Norsk EnergiKlimagassutslipp endring 1990 - 2017, basert på SSBs statistikk.
Illustrasjon: Norsk Energi

Klimagassutslipp totalt basert på SSBs statistikk. Illustrasjon: Norsk EnergiKlimagassutslipp totalt basert på SSBs statistikk. Illustrasjon: Norsk Energi

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.