Totalrådgiver for valg av hetoljeanlegg

elkem_lista_w

Hetoljeanlegg benyttes i dag i flere typer industrielle anlegg hvor en ønsker høyere temperaturer enn det en normalt kan oppnå med vann/-vanndamp, ut fra en trykk/ styrkemessig vurderinger.

Norsk Energi med spisskompetanse
Norsk Energi har lang erfaring med prosjektering, bygging, utvidelse og optimalisering av anlegg med hetolje som varmeoverføringsmedie. Vår spisskompetanse på dette område dekker flere typer industriprosesser:

 • Destillasjonsanlegg med krav til høye prosesstemperaturer
 • Anlegg for oppvarming og håndtering av asfalt- eller bitumenprodukter
 • Næringsmiddelanlegg hvor en krever god kontroll med temperatur, for eksempel stekeprosesser
 • Anlegg med høye temperaturer og lave trykk, hvor vannlekkasjer kan være en prosessrisiko
 • Mulig med prosesstemperaturer opp mot 400 °C ved valg av riktig hetoljekvalitet
 • God kontroll med prosesstemperatur
 • Ingen isdannelse og dermed ingen frostskader

Noen av fordelene med hetoljeanlegg er:

 • Mulig med prosesstemperaturer opp mot 400 °C ved valg av riktig hetoljekvalitet
 • God kontroll med prosesstemperatur
 • Ingen isdannelse og dermed ingen frostskader
 • Hetoljeanlegg er tilnærmet trykkløse, i motsetning til hetvanns- eller dampanlegg
 • Ingen problemer knyttet til korrosjon, avsetninger eller kondensathåndtering

Norsk Energi har kjennskap til de tekniske utfordringer man har med slike anlegg og er en naturlig samarbeidspartner for alle prosjekter hvor en benytter eller vurderer å benytte hetolje som varmeoverføringsmedie.