Herøya Industripark med nytt fjernvarmenett

tirsdag, 21 november 2017.

Overskuddsvarme fra Yaras kalksalpeterfabrikk skal gi miljøvennlig energi til 14 bygg i Herøya Industripark. Norsk Energi har hatt en sentral rolle i arbeidet med det nye fjernvarmenettet.

MILEPÆL: De har all grunn til å smile; Første bygg i industriparken er koblet til fjernvarmenettet. Fra venstre Skjalg Aasland og Tove A. Kilen, Herøya Industripark AS, og Pål Berg, Bilfinger. (Foto:Ole Bjørn Ulsnæs)MILEPÆL: De har all grunn til å smile; Første bygg i industriparken er koblet til fjernvarmenettet. Fra venstre Skjalg Aasland og Tove A. Kilen, Herøya Industripark AS, og Pål Berg, Bilfinger. (Foto:Ole Bjørn Ulsnæs)I forrige uke ble det første bygget i industriparken, Bygg 127 i Forskningsparken, koblet til det nye fjernvarmenettet.

- Dette er en milepæl i vårt store energigjenvinningsprosjekt, sier driftssjef Lene Rambekk i Herøya Industripark AS. – Muligheten for å etablere et fjernvarmenett internt i parken ble belyst i et stort energiprosjekt som Vattenfall gjennomførte for oss for 10 år siden. Nå er det endelig en realitet!

Utvidet kapasitet
Det er Skagerak Varme som står for utbygging og drift av fjernvarmenettet. Allerede i 2005 startet fase 1, med spillvarme fra Yaras fullgjødselfabrikk 4. Anlegget forsyner Porsgrunn med 25 GWh, tilsvarende forbruket til 2000 husstander.

Skagerak Varmes nye anlegg, Fase 2, er nå ferdig utbygd, og vil ha en kapasitet på 15-17 GWh. Anlegget skal levere spillvarme til rundt 90.000 m2 bygg i industriparken. Fjernvarmen erstatter damp som har vært benyttet til oppvarming fram til nå.

Bygg 127 er "endestasjonen" til nettet, og det første bygget som får gleden av fjernvarme. Bygget har vært gjennom en omfattende oppgradering for Statoil, som nylig flyttet inn med de fleste av sine medarbeidere på Herøya. 

Flere bygg på nettet
Skagerak Varme regner med å ha fått alle de aktuelle byggene på nettet i løpet av tre-fire måneder.  

– Infrastrukturen er ferdig med fjernvarmerør til innvendig vegg på alle byggene. Nå pågår arbeidet med å bygge kundesentraler inne i byggene. Når disse er klare gjenstår bare oppkoblingen, forteller prosjektleder Oddvar Arnø i Skagerak Varme.  

Byggene som står først for tur er Industrimuring, Maskinverksted og Plate-/rørleggerverkstedet til Bilfinger, samt hovedbyggene i Forskningsparken og administrasjonsbygget, som tilhører Herøya Industripark AS.

– Byggene vil bli faset inn fortløpende utover vinteren. Vi har gjort noen forberedelser slik at overgangen fra damp til fjernvarme skjer uten stopp i tilførselen av varme, avslutter Arnø.

Norsk Energis rolle
Norsk Energi har stått for kartlegging av energi- og effektbehov, samt prosjektering og oppfølging av alt arbeid inne i byggene. I tillegg til fremføring av fjernvarmerør og kundesentraler gjøres det modifikasjoner og modernisering på varmeanleggene i mange av byggene for å sikre stabile og gode varmeleveranser til kundene. Dette er også med på å sørge for en god utnyttelse av spillvarmekildene i fjernvarmenettet i Porsgrunn.

Kilde: Herøya Industripark  

Kontakt hos Norsk Energi: Marit Vadseth

Heroya industripark flyfoto 0209 Fjernvarmenett size mediumDet nye fjernvarmenettet i industriparken vil bl.a. forsyne administrasjonsbygget, forskningsparken, Bilfingers kontorbygg og verksteder med energi.

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.