Har du gyldig kjelpassersertifikat?

tirsdag, 20 august 2013.

Alle operatør- og kjelpassersertifikat er gyldige i fem år, og gammelt «rødt» og «blått» sertifikat (uten utløpsdato) er ikke lenger gyldig.

Operatør og kjelpassersertifikatFor å få utstedt operatør- eller kjelpassersertifikat må du gjennomføre og bestå eksamen på operatør- eller kjelpasserkurs i tillegg til å ha relevant praksis fra kjelanlegg. Norsk Energi er akkreditert av Norsk Akkreditering som utsteder av operatør- og kjelpassersertifikat.
(Relevant praksis er pass av kjelanlegg for damp eller hetvann, dimensjonert for 110 grader eller mer og med effekt lik eller over 0,5 MW)

Sertifikater utstedes med gyldighet i fem år, og må resertifiseres (fornyes) hvert 5. år.
Trenger du å fornye ditt sertifikat må du gjøre det i god tid før utløpsdato på sertifikatet (tidligst 12 mnd. før). Innehaver av sertifikatet må bla. ha dokumentasjon fra arbeidsgiver på relevant praksis i ett av de tre siste årene, og fra 1. juli 2017 må man også avlegge og bestå eksamen. Mer informasjon om resertifisering og søknadsskjema.

Glemmer du å fornye sertifikatet innen utløpet av det gamle, eller har du i den senere tid ikke praktisert som operatør eller kjelpasser på relevante kjelanlegg, må du ta et oppdateringskurs og bestå eksamen samt dokumentere relevant praksis før du igjen kan få utstedt et gyldig sertifikat. Mer informasjon og søknadsskjema.

Mer informasjon om:

«Rødt» og «Blått» sertifikat ikke lenger gyldig
I temaveiledningen om bruk av farlig stoff del 2, som kom i oktober 2010, er det presisert at gammelt «rødt» og «blått» sertifikat (uten utløpsdato) kun var gyldig frem til 1. januar 2013.
Har du fremdeles et slikt gammelt sertifikat og ønsker å få det fornyet/resertifisert, blått sertifikat til operatørsertifikat og rødt til kjelpassersertifikat med gyldighet i 5 år, finner du mer informasjon på www.energi.no/resertifiering. (se nederst på siden).


Les gjerne saken «Hvem trenger kjelpassersertifikat».
All ovennevnte informasjon finnes på www.energi.no/kurs.

Kontakt: Anne Evensen

Artikkelen er oppdatert august 2017.