Energspareinstruks - et nyttig verktøy for energisparing i bygg

fredag, 02 februar 2018.

En praktisk, spesialtilpasset energispareinstruks gjør det enklere for byggdrifter å jobbe med daglig energioppfølging i bygninger. Norsk Energi kan hjelpe til med å lage en slik energispareinstruks.

Kravene til energieffektivitet i bygningskropp og tekniske anlegg skjerpes stadig inn ved myndighetskrav, mens energiforbruket i praksis ofte er unødvendig høyt.
- Gjennom arbeid med enøkanalyser ser vi at selv i relativt nye bygg med teknisk avanserte anlegg er energiforbruket overraskende høyt. Dette henger ofte sammen med driften av bygget, og vi ser at man ved bevisstgjøring og enkle tiltak kan oppnå vesentlige energibesparelser, sier Hallstein Brandal, leder av Bygg-avdelingen i Norsk Energi.

For en byggdrifter er energioppfølging ofte en av mange oppgaver som må ivaretas i en hektisk hverdag.
Mange bygg har kompliserte tekniske anlegg, og drifter har i mange tilfeller ikke de verktøyene som trengs for å se sammenhengen mellom riktig drift og energiforbruk. Da kan en energispareinstruks, spesialtilpasset det aktuelle bygget og drifters kompetanse, være et effektivt verktøy for å forenkle arbeidet med energioppfølging.

- Tilbakemeldingene så langt er svært positive, og det er tydelig at byggdriftere setter pris på å få en spesialtilpasset instruks med bilder og instruksjoner de kjenner igjen, sier rådgiver Mari Elise Beston Hareide i Norsk Energi. - Tilbakemeldingene så langt er svært positive, og det er tydelig at byggdriftere setter pris på å få en spesialtilpasset instruks med bilder og instruksjoner de kjenner igjen, sier rådgiver Mari Elise B. Hareide i Norsk Energi. Mange byggdriftere blir presentert standardiserte manualer for energisparing, men klarer ikke å omdanne teori til praksis, ettersom deres eget anlegg som oftest skiller seg ut fra standarden. Norsk Energi bistår derfor oppdragsgiver med å utarbeide en lettfattelig manual med energisparing som formål. Denne kan brukes som en huskeliste, i opplæringsøyemed eller som oppslagsverk. Dokumentet vil være rikt illustrert med aktuelle skjermbilder fra SD-anlegg, tekniske anlegg i felt etc. Det blir nøye forklart hva driftspersonell bør kontrollere av måledata for raskt å kunne avdekke driftsproblemer. Der det er hensiktsmessig illustreres instruksen med eksempler på kostnadsbesparelser. Instruksen utarbeides i samråd med oppdragsgiver og byggdrifter, og vi har alltid en gjennomgang med byggdrifter når instruksen er ferdig.

Instruksen fokuserer på de tekniske anleggene som har størst påvirkning på energibruket i bygget. Typisk omfatter instruksen følgende:

 1. Energioppfølgingssystem (EOS)
 2. SD-anlegg
  - Oversikt
  - Ventilasjon
  - Eksempel på feil i ventilasjonsanlegg
  - Driftstider ventilasjon
  - Varmeanlegg
 3. Tilsyn bygg
 4. Tilsyn ventilasjonsrom
  - Pumpe til varmegjenvinner i bygg C
  - Varmtvannsbereder i ventilasjonsrom i bygg C
 5. Tilsyn varmesentral
  - Bytte av filter i varmeanlegg

Ta kontakt med Byggavdelingen for mer informasjon eller et tilbud.

På siden vår om «Bygg og eiendom» kan du se hvilke andre områder vi kan bidra innen, som f.eks. enøkanalyse, energisparing i varme- og kjøleanlegg m.m.

Energispareinstruks med kantstrek

Saken er sist oppdatert 05.02.2018.

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.