Energiledelse viktig for fiskeribransjen

tirsdag, 15 august 2017.

Norsk Energi bistår mange bedrifter innen fiskeribransjen med energiledelse, noe som gir god oversikt over energiforbruket og mulighetene for enøktiltak og Enova-støtte.

Den senere tiden har Norsk Energi sitt Gjøvikkontor hatt flere oppdrag mot industri knyttet til fiskeribransjen. Denne sektoren består av mange industrigrener og mange aktører. Alle bruker energi og fokus på energiforbruk er hittil ikke det som har vært høyest prioritert i en bransje hvor fokuset gjerne har vært å bygge ut og øke volumet. Bransjen omfatter veldig mange ulike industrigrener, alt fra oppdrettsanlegg, slakterier, fiskekasseprodusenter, videreforedling av fisk til konsum og foredling av biprodukter til mel, olje og fiskefór.

Noen av de oppdragene Gjøvikkontoret har fått hittil har dreid seg om elektrifisering av oppdrettsflåter og etablering av energiledelse hos oppdrettsanlegg, fiskeslakterier, fiskekasseprodusenter, videreforedlingsanlegg for produksjon av fiskemat og ulike anlegg for å videreforedle biprodukter, olje og fiskeoljekonsentrater.

Eksempler på bedrifter som har benyttet vår kompetanse i forbindelse med innføring av energiledelse: Ellingsen Seafood AS i Svolvær, Sinkaberg-Hansen AS i Rørvik, Pelagia AS i Måløy, Karmsund og Egersund, Lopak AS i Svolvær og Viplast AS i Rørvik.

Enova er en viktig samarbeidspartner
Enova har mange ulike støtteprogrammer som hjelper bedriftene med å sette fokus på de tiltakene som gir energibesparelser.

Energiledelse er gjerne det første støtteprogrammet bedriftene får kjennskap til. Gjennom å etablere energiledelse vil bedriftene få kjennskap til hvilke interne prosesser som generer energiforbruket som man betaler for hver måned. Kunnskap om og oversikt over eget energiforbruk er stikkord for å kunne redusere energiforbruket på en systematisk måte. Mange bedrifter sparer mye energi bare ved å begynne å følge med på energiforbruket og snakke om hva som påvirker forbruket i hverdagen. I tillegg til dette dukker det opp mange investeringsprosjekter som vil redusere energiforbruket gjennom prosjektet med å etablere energiledelse.

Bedrifter som har etablert energiledelse vil lettere, og med større sikkerhet, fastslå hvor lønnsomme enøktiltakene er. Med bakgrunn i denne kunnskapen kan bedriftene vurdere om enøktiltakene er lønnsomme nok til å gjennomføres. Hvis bedriften ikke finner dem lønnsomme nok i seg selv kan Enova også her bidra med økonomisk støtte til å få gjennomført investeringene.

Ta gjerne kontakt dersom du vil vite mer om energiledelse. Vi har bred erfaring fra andre bransjer også.

Kontakt:
Knut Sandvold eller Oddbjørn Ulland.

Mer informasjon om energiledelse

Du kan lese mer om energiledelse i industrien i bladet Norsk Energi nr 2-2017. Der finner du blant annet intervju med seks bedrifter om deres erfaringer.

Typisk flåte tilknyttet fiskemerder med oppholdsrom, kontrollrom, tekniske rom og overnattingsfasiliteter. Foto: Oddbjørn Ulland.Typisk flåte tilknyttet fiskemerder med oppholdsrom, kontrollrom, tekniske rom og overnattingsfasiliteter. Foto: Oddbjørn Ulland.