Norsk Energi har gjennomført energikartlegging av DNB Sverige

tirsdag, 21 august 2018.

Norsk Energi utførte i vår en energikartlegging av DNBs virksomhet i Sverige. DNB Sverige oppfyller derved kravene i EUs Energieffektiviseringsdirektiv.

Sverige har, som de fleste EU-land, innført dette direktivet. Det pålegger store selskaper (med årsomsetning > 50M euro og > 250 ansatte) å gjennomføre en energikartlegging. Kravet i direktivet er at kartleggingen skal gjennomføres av en sertifisert energikartlegger. Norsk Energi har, som eneste norske selskap, rådgivere som er sertifiserte etter den svenske sertifiseringsordningen for energieffektiviseringsdirektivet.

DNB Sverige har hovedkontor i svært moderne lokaler i Regeringsgatan 59, sentralt i Stockholm. Blant annet er det nylig installert solcellepaneler på taket av bygningen, som dekker deler av bygget strømforbruk.

Ved å gjennomgå energiforbruket i virksomheten og fysisk befaring av hovedkvarteret i Stockholm, hjalp Norsk Energi DNB med å avdekke mulige energisparetiltak. Formålet med kartleggingen er å få oversikt over bedriftens energiforbruk, og avdekke lønnsomme energisparetiltak, det vil si tiltak hvor besparelsen i energikostnader betaler tilbake eventuelle investeringer i løpet av kort tid. Dette kan være alt fra bygningsmessige tiltak til driftsoptimalisering og transport – det er bedriftens samlede energibruk som skal kartlegges. Gjennom Norsk Energis kartlegging oppfylte DNB kravene satt i EUs energieffektiviseringsdirektiv, og fikk beregnet lønnsomme tiltak for å redusere energikostnadene sine. Norsk Energi bruker EN-NS 16247 som referanse når vi utfører slike energikartlegginger.

Unik kompetanse – klar for energieffektiviseringsdirektivet i Norge
Norsk Energi har omfattende erfaring med energikartlegginger i Norge. Vi har også gjennomført kartlegginger i flere EU-land, som nå nylig i Sverige. Vi kjenner kravene og metodikken som direktiver legger opp til, og er klare til å bistå bedrifter som ønsker å få oversikt over energiforbruket sitt. Jeløya-erklæringen legger for øvrig opp til at direktivet skal innføres i Norge også, og Norsk Energi vil effektivt kunne hjelpe bedrifter med å oppfylle kravene som stilles.    

Kontakt
Ønsker du mer informasjon om energikartlegging kan du kontakte Geir Aspelund eller Idar Bergfjord

DNB Sverige har hovedkontor i svært moderne lokaler i Regeringsgatan 59, sentralt i Stockholm.DNB Sverige har hovedkontor i svært moderne lokaler i Regeringsgatan 59, sentralt i Stockholm. 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.