Norsk Energi sitt datterselskap for kontrolltjenester, Norsk Energi Kontroll AS (NEK AS), er spesialist på kontroll av utstyr og anlegg for håndtering av farlig stoff inkl. trykkpåkjent utstyr. Norsk Energi kontroll AS utfører årlig en rekke kontrolloppdrag for fjernvarmeselskaper, næringsmiddelindustri, vaskerier, statlige og kommunale oppdragsgivere og annen industri.
Norsk Energi Kontroll har kontorer i Oslo, Bergen, Fredrikstad og Gjøvik.

Norsk Energi Kontrolls akkrediteringsmerkeSelskapet er både utpekt teknisk kontrollorgan (TKO) og akkreditert som inspeksjonsorgan type A i henhold til NS-EN 17020, og er godkjent for å utføre uavhengig ferdigkontroll og systematisk tilstandskontroll av anlegg med høy risiko:

 

  • Gassanlegg 
  • Kjelanlegg 
  • Kulde- og varmepumpeanlegg
  • Tankanlegg
  • Prosessanlegg
  • Biogass produksjonsanlegg

Området som Norsk Energi Kontroll AS er godkjent for, er beskrevet i det til enhver tid gyldige akkrediteringsbeviset utstedt av Norsk Akkreditering. Utpekningen som teknisk kontrollorgan for samsvarsvurderinger i henhold til forskrift om trykkpåkjent utstyr er beskrevet i EUs oversikt over utpekte tekniske kontrollorgan, Nando.

Kravet om uavhengig kontroll for denne type anlegg og utstyr gjelder både nytt, brukt, driftsatt, ombygd og flyttet utstyr og anlegg og er hjemlet i "Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (FOR-2009-06-08-602)".

Norsk Energi Kontroll AS tilbyr tjenester som Teknisk Kontrollorgan på utstyr som kommer inn under Forskrift om trykkpåkjent utstyr (2014/68/EU - PED) og gjør samsvarsvurdering av alt trykkpåkjent utstyr og sammenstillinger.

Ta gjerne kontakt med daglig leder i NEK - Øystein Knutsen, for et tilbud på ferdigkontroll eller systematisk tilstandskontroll, eventuelt for en avklaring av regelverk.

Kontaktpersoner:
Oslo: Øystein Knutsen   
Bergen: Tove Sigvartsen   
Fredrikstad: Trygve Hjortaas   
Gjøvik: Hans Magnus Myklestad

For mer informasjon se faktaarket om Norsk Energi Kontroll.

26.06.2018: Norsk Energi Kontroll utvider og søker etter en ingeniør med erfaring fra inspeksjon av trykkpåkjent utstyr. Søknadsfrist 10. august 2018.  Les hele utlysningsteksten.

Relaterte saker:
Norsk Energi Kontroll med utvidet kontrollområde (11.06.2018)
Øystein Knutsen ny daglig leder i Norsk Energi Kontroll (08.11.2016)
Tilsyn av gassanlegg