Salten Energigjenvinning AS satser på energigjenvinning hos Elkem Salten

tirsdag, 12 september 2017.

Salten Energigjenvinning starter nå hovedstudie på energigjenvinning fra smelteovnene hos Elkem Salten, og Norsk Energi er med som konsulenter på det elektromekaniske med vår spisskompetanse på damp- og energigjenvinning.

Salten Energigjenvinning AS (SEAS) er et Joint Venture selskap med 50% eierandel fra hhv Elkem Salten og Kvitebjørn Varme AS.

Elkem Salten er et av verdens største og mest moderne silisiumverk beliggende i Straumen i Sørfold kommune i Nordland. - Dette er et stort prosjekt sier Thor Brønlund, Norsk Energi sin prosjektleder. Energigjenvinningsanlegget skal integreres i det eksisterende smelteverket.

- Det er den varme avgassen fra Verkets tre silisiumovner som skal benyttes i et energigjenvinningsanlegg for å produsere kraft, forklarer han. Fra ovnene vil gassen kjøles i dampkjeler før den filtreres. Dampen fra kjelene skal leveres til en dampturbin for produksjon av kraft.

- Energigjenvinningsanlegget har behov for mye kjølevann, og plasseringen ved fjorden er ideell for bruk av sjøvann.

Norsk Energi er ansvarlig for designbasis for kjeler, dampturbin, sjøvannsanlegg og hjelpeutstyr for energigjenvinningsanlegget. Norsk Energi skal utforme tekniske spesifikasjoner for kjeler, turbin og en del hjelpeutstyr, og vi skal evaluere og følge opp tilbud.

Kontakt: Thor Brønlund

Elkem Salten Verk. Foto: ElkemElkem Salten Verk. Foto: Elkem