Elkem Salten satser på energigjenvinning

tirsdag, 12 september 2017.

Elkem AS Salten Verk starter nå hovedstudie på energigjenvinning fra smelteovnene på verket, og Norsk Energi er med som konsulenter på det elektromekaniske med vår spisskompetanse på damp- og energigjenvinning.

- Det er et stort prosjekt som Elkem Salten, et av verdens største og mest moderne silisiumverk beliggende i Straumen i Sørfold kommune i Nordland, nå skal i gang med, sier Thor Brønlund - Norsk Energi sin prosjektleder. Energigjenvinningsanlegget skal integreres i det eksisterende smelteverket.

- Det er den varme avgassen fra Verkets tre silisiumovner som skal benyttes i et energigjenvinningsanlegg for å produsere kraft, forklarer han. Fra ovnene vil gassen kjøles i dampkjeler før den filtreres. Dampen fra kjelene skal leveres til en dampturbin for produksjon av kraft.

- Energigjenvinningsanlegget har behov for mye kjølevann, og plasseringen ved fjorden er ideell for bruk av sjøvann.

Norsk Energi er ansvarlig for designbasis for kjeler, dampturbin, sjøvannsanlegg og hjelpeutstyr for energigjenvinningsanlegget. Norsk Energi skal utforme tekniske spesifikasjoner for kjeler, turbin og en del hjelpeutstyr, og vi skal evaluere og følge opp tilbud.

Kontakt: Thor Brønlund

Elkem Salten Verk. Foto: ElkemElkem Salten Verk. Foto: Elkem