Påmelding til kun eksamen (for resertifisering)

For de som skal resertifisere operatør- og kjelpassersertifikat er det fra 1. juli 2017 krav om bestått eksamen for å få utstedt et nytt sertifikat.

Man kan avlegge eksamen uten å gjennomføre oppdateringskurs så lenge det søkes fornyelse av sertifikat før utløpsdato på nåværende sertifikat, men tidligst 12 mnd. før utløpsdato. Mer informasjon om resertifisering.
Søker du fornyelse etter utløpsdato må du gjennomføre et oppdateringskurs og bestå eksamen – mer informasjon om oppdateringskurs.
NB! Norsk Energi resertifiserer/fornyer som hovedregel kun sertifikat utstedt av Norsk Energi.

Nedenfor finner du oversikt over våre planlagte eksamener.
Ta gjerne kontakt dersom du har ønske om annet tidspunkt og/eller sted. Vi kan f.eks. tilby eksamen der vi har avdelingskontorer.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål knyttet til eksamen.
Epost: kurs@energi.no eller tlf 22 06 18 69.

Prisen for kun eksamen er for tiden kr 2000,-. 
Sertifikatgebyr kommer i tillegg – mer informasjon.

NB! Bindende påmelding.

Påmelding: Klikk på aktuell eksamen for å komme inn i påmeldingsskjemaet.


Eksamen Date Location
Påmelding til kun eksamen (for resertifisering)
Eksamen 25. oktober kl 10.00 25-09-2018 - 25-10-2018 Norsk Energi, Oslo
Eksamen 2. oktober kl 10.00 02-10-2018 - 02-10-2018 Norsk Energi, Oslo