Effektiv og lønnsom utnytting av røykgassen

tirsdag, 12 desember 2017.

Norsk Energi har vært engasjert som spesialrådgiver for å installere en ny varmepumpe for å hente ut varme fra røykgassen på gjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo. Det har gitt bra uttelling for oppdragsgiver Hafslund Varme – nå Fortum Oslo Varme: Ved å endre opprinnelig konsept blir energiforbruket redusert, prisen på varmepumpen lavere enn budsjettert og anlegget blir enda mer effektivt.

Johan GrinrødJohan Grinrød har ledet prosjektet for Norsk Energi- Vi ble engasjert som spesialrådgiver for å velge varmepumpe og for å prosjektere installasjonen. Da vi fikk jobben forelå det et forslag om at det skulle bygges ut en 10 megawatt varmepumpe som skulle kunne levere varme helt opp til 120 grader, forteller Johan Grinrød som har ledet prosjektet for Norsk Energi.
- Det første vi gjorde var å endre konseptet slik at vi kunne levere varmen med lavest mulig temperatur. Det resulterte i at det nye konseptet ble slik at varmepumpen hever returtemperaturen fra fjernvarmenettet før returvannet varmes videre opp i forbrenningsanlegget. Denne endringen medførte at vi bare for driften av varmepumpen vil spare en megawatt med strøm kontinuerlig, det er jo en god og viktig endring som kanskje vil utgjøre ti millioner kroner i prosjektets nåverdi, forteller han.

- En annen fordel er at det er flere varmepumpeleverandører som kan levere en slik type varmepumpe – så vi har jo da fått konkurranse på varmepumpeprisen og fått en ganske billig varmepumpe i forhold til det som lå inne i det opprinnelige budsjettet. Videre var det rommet vi skulle benytte i utgangspunktet litt lite. Vi måtte derfor lage en forespørsel for hvordan få plass til varmepumpen. Noen leverandører besvarte forespørselen veldig bra. Det innebærer at vi nå har lykkes i å få inn en 13 megawatt varmepumpe i et eksisterende rom som er lett tilgjengelig. Dette rommet ligger veldig sentralt i forhold til eksisterende infrastruktur – bare 20 meter avstand til fjernvarmerørene, og vi har høyspent i nærheten.

Ifølge prosjektlederen ser det ut til å bli et veldig bra prosjekt både grunnet lønnsomme investeringer og fordi forholdene lå godt til rette for installasjonene. Når det gjelder Norsk Energis innsats er han opptatt av å dele æren med flere: Trygve Hjortaas har jobbet med konstruksjon og 3D-tegninger og Lasse Hysvær har jobbet med styring og den type ting. Vi har også fått litt hjelp av andre kolleger, legger han til. Varmepumpen er nå satt i drift.

Slik virker varmepumpen:
Den nye ovnslinjen på Klemetsrud, som startet opp i 2011, hadde da en termisk kapasitet på i overkant av 60 MW. Da den nye ovnslinjen ble levert la man til rette for senere å kunne øke den termiske kapasiteten, blant annet ved å installere varmepumpe på røykgassen. Hovedkomponenten i anlegget er ovnen der restavfallet forbrennes. Røykgassvarmen fra ovnen utnyttes i en kjel for å produsere damp. Deretter går røykgassen gjennom flere rensetrinn før den er ren nok til å gå ut skorsteinen. I scrubberen renses røykgassen i flere trinn. I det fjerde og siste rensetrinnet er vaskevannet ganske rent.

Det er dette vaskevannet de nå gjenvinner varme fra slik at røykgassen kjøles ytterligere ned. Røykgassen er på dette rensetrinnet mettet med vanndamp. Selv om vi bare kjøler ned røykgassen noen få grader frigjøres det betydelige varmemengder fordi vanndampen i røykgassen kondenserer. Det dreier seg faktisk om hele 12 MW. Det er her varmepumpen kommer inn i bildet. Vaskevannet er for kaldt til å kunne utnyttes direkte, men ved å heve temperaturen litt i en varmepumpe kan man utnytte denne varmen til å heve temperaturen i returledningen fra fjernvarmenettet.

Varmepumpen bruker 2,8 MW elektrisk kraft, og drar 11,2 MW ekstra varme ut av røykgassen. Resultatet er at varmepumpeinstallasjonen øker Klemetsrudanleggets termiske kapasitet med 14 MW.

Kontakt: Johan Grinrød

Av: Sissel Graver
Ajourført 10.03.2018.

Varmepumpen tar ut ekstra varme av røykgassen ved å kondensere vanndampen i røykgassen. Dette bildet viser at røykgassen ut av skorsteinen er så å si uten vanndamp (høyre pipeløp).Varmepumpen tar ut ekstra varme av røykgassen ved å kondensere vanndampen i røykgassen. Dette bildet viser at røykgassen ut av skorsteinen er så å si uten vanndamp (høyre pipeløp).

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.