Utfasing av oljefyr

Det er varslet nasjonalt forbud mot bruk av fossil olje og parafin til oppvarming fra 2020. Dette vil påvirke en rekke bolig- og næringsbygg som i dag får oppvarming fra fossile brensler.

Norsk Energi har lang erfaring med omlegging av oppvarmingssystem fra olje til fornybare varmekilder, og kan bidra med gjennomgang av aktuelle oppvarmingsalternativer. I samarbeid med kunden finner vi fram til mest hensiktsmessig teknisk og økonomisk løsning i hvert enkelt tilfelle.

For å stimulere til en raskere utfasing av oljefyr er det etablert en nasjonal tilskuddsordning gjennom Enova, samt en rekke lokale støtteordninger. Ved å bytte ut oljefyren i dag kan man oppnå vesentlige støttebeløp. Vi kan bistå i hele prosessen fra A til Å: fra mulighetsstudie og støttesøknad, prosjektering, innkjøp, prosjektledelse, til igangsettelse og oppfølging.

Vi har utformet støttesøknader til Enova og Oslo Kommunes Klima og Energifond som har resultert i vesentlige støttebeløp for boligeier. Eksempelvis har Norsk Energi vært med på å skaffe 1 MNOK i støtte til et borettslag i Oslo for overgang til fjernvarme.                   

Aktuelle fornybare oppvarmingskilder:

  • Fjernvarme
  • Bioolje
  • Pellets
  • Varmepumpe
  • Solfanger

Relaterte saker:
Fjernvarme kutter energiforbruket med 28 prosent    
Les mer om fjernvarme 
Miljødirektoratet: Forslår forskrift om forbud mot oljefyring
Oslo kommune: Bli oljefri