Årets siste utgave av bladet Norsk Energi

tirsdag, 12 desember 2017.

I bladet Norsk Energi nr 4-2017 kan du lese et portrettintervju med fjernvarmeveteran Egil Evensen i Statkraft Varme som nå blir pensjonist etter 35 år i fjernvarmebransjen.

Les gjerne bladet Norsk Energi nr 4-2017I bladet som i disse dager er på vei til abonnentene, kan du også lese om:

  • Elkem Carbon i Kristiansand reduserer sine svovelutslipp med 98 % og gjenvinner 20 GWh varme.
  • Klemetsrudanlegget har nylig satt i drift en varmepumpe som drar 13 MW ekstra varme ut av røykgassen.
  • Norsk Energi har lært opp ni industribedrifter i Polen i energiledelse.
  • BKK Varme leverer nå kjøling til sine abonnenter basert på kaldt sjøvann fra 110 meters dyp.
  • Overskuddsvarme fra Yaras kalksalpeterfabrikk på Herøya gir miljøvennlig varme til 14 bygg på Herøya Industripark.

Les gjerne bladet.

Kontaktperson:  Hans Borchsenius

Mer informasjon om Bladet Norsk Energi og tidligere utgaver.