Årets første utgave av bladet Norsk Energi

søndag, 05 mars 2017.

Bladet Norsk Energi nr 1-2017 er i disse dager på vei til abonnentene. I dette nummeret fokuserer vi på Norsk Energis avdelingskontorer i Gjøvik og Bergen.

Bladet Norsk Energi nr 1 - 2017Avdelingskontorene ble etablert omtrent samtidig for om lag 30 år siden. Begge steder har Norsk Energi opparbeidet gode kunderelasjoner. Dette er selvfølgelig først og fremst på grunn av kompetanse, men lokal tilstedeværelse er også en viktig del av forklaringen. Selv om kundene vet om oss og spør oss når det trengs er det svært sjelden at Norsk Energi brøyter seg plass på avisenes førstesider. Dette har fått Opplands Arbeiderblad til å karakterisere Gjøvik-kontoret som «Gjøviks best bevarte hemmelighet».

Du finner i dette nummer av bladet et portrettintervju med Tove Sigvartsen som de siste 10 årene har ledet Bergenskontoret, og fått det til å vokse jevnt og trutt. Du kan også lese om Knut Sandvold på Gjøvikkontoret som nå faktisk har vært ansatt i Norsk Energi i hele 50 år, og som fortsatt er en etterspurt konsulent og kursleder.

Les gjerne bladet.

Kontaktperson:  Hans Borchsenius

Mer informasjon om Bladet Norsk Energi og tidligere utgaver.