56 MW trepulverkjel på Haraldrud i full drift

mandag, 16 desember 2013.

Norsk Energi sentral i utbyggingen av trepulverkjelen på Haraldrud varmesentral i Oslo, som ble offisielt åpnet i  november.

Den nye trepulverkjelen til Hafslund Varme, som har en kapasitet på 56 megawatt, var i prøvedrift forrige fyringssesong, men er nå offisielt åpnet. Pulverkjelen erstatter en oljekjel på 20 megawatt, og vil dermed bidra til økt effektkapasitet i fjernvarmenettet, økt fornybarandel i fjernvarmemiksen og til reduserte CO2-utslipp.
Haraldrud Varmesentral– Når trepulverkjelen settes i drift i vinter, har den kapasitet til å svelge unna rundt 40 000 tonn pellets i året. Med dette forbruket vil anlegget gå 3-4000 timer i året, og i praksis vil dette si hele vinterhalvåret og litt til og forventes å gi en varmeproduksjon på 200 GWh. Det vil føre til nær en dobling av pelletsbruken i Norge, fra 55.000 til 95.000 tonn i året, sier prosjektleder for hele prosjektet i Hafslund Varme, Steffen Birkeland.

Ifølge informasjonssjef Truls Jemtland i Hafslund vil den nye trepulverkjelen bidra til å bedre klimaet i Oslo på flere nivåer: – Den nye trepulverkjelen gir økt effektkapasitet i Oslos fjernvarmesystem med en årlig varmeleveranse på 150 – 200 GWh/år. Dette tilsvarer energibehovet til 15 - 20.000 vanlige norske leiligheter (10.000 KWh per år). Den økte fjernvarmekapasiteten bidrar til utfasing av oljefyring i Oslo, og gir en total reduksjon i CO2-utslippet på mellom 40.000 og 54.000 tonn per år.  Samtidig reduseres de lokale utslippene. Det gir en betydelig miljøgevinst for Oslo-by, sier Jemtland.

Det er investert ca. 200 millioner, inkludert Enova-støtte i det som blir et såkalt mellomlast-anlegg i Oslos omfattende fjernvarmesystem.

Norsk Energi med fra A til Å
- Norsk Energi har utarbeidet forespørsler på totalentrepriser for bygg og elektromekanisk, evaluert tilbudene og assistert i kontraktsforhandlinger og utforming av kontrakten. Vi har videre kontrollert at entreprenørene leverer i henhold til kontrakt og funksjonskrav, fra prosjekteringsfase til ferdig anlegg. Videre har vi forestått tekniske avklaringer, byggeledelse og SHA -koordinator, sier Hallstein Brandal, som har vært Norsk Energis prosjektleder og byggeleder i sluttfasen.

- Vi har også bistått ved innkjøp av tilstøtende arbeider og leveranser som har vært nødvendig for komplettering av anlegget, sier han, og legger til at flere fra selskapet hatt sentrale roller i prosjektet.

- Hva har vært de største utfordringene?
- Det har vært størrelsen på anlegget i forhold til tilgjengelig plass. Det nye anlegget har nesten tre ganger så stor effektkapasitet som den forrige oljekjelen - entreprenørene har hatt behov for større plass enn opprinnelig forutsatt.

- For Norsk Energi har dette prosjektet vært spesielt utfordrende, legger Brandal til. - Det har vært et veldig stort prosjekt med mange ting som skal på plass på kort tid – og dermed mange baller i luften for byggelederne. Teknisk har der ikke vært større utfordringer enn at entreprenørene har hatt kontroll. Personlig har jeg hatt en klar og god kommunikasjon med både Hafslund Varme sin prosjektleder Steffen Birkeland og entreprenører, sier prosjektlederen.

Ble rost - og roste
Under den offisielle åpningen av anlegget den 7. november, sa prosjektleder Steffen Birkeland i sin tale: - Det er veldig hyggelig at både Enova-sjefen, Zero-lederen og byrådslederen har tatt så entusiastisk imot dette prosjektet. Han benyttet også anledningen til å takke samarbeidspartnere, og fremhevet Norsk Energi: - Norsk Energi har gjort en kjempejobb. De har vært med oss hele veien i prosjektet fra A til Å, sa han.

pdf Les mer i bladet Norsk Energi nr 4-2013 (11.82 MB)

Av: Sissel Graver

Kontakt: Hallstein Brandal

Haraldrud varmesentral: Steffen Birkeland fra Hafslund Varme, Hallstein Brandal og Jon Tveiten fra Norsk Energi. Foto: Morten Schau, HafslundHaraldrud varmesentral: Steffen Birkeland fra Hafslund Varme, Hallstein Brandal og Jon Tveiten fra Norsk Energi. Foto: Morten Schau, Hafslund

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.