• Norsk Energi nr 3 2017 2
 • Emil-prisen 2017
 • Energiledelse banner 500x200
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Kurs februar2013 500x200
 • energieffektivisering
 • raadgivning3
 • Klimastrategi og klimaregnskap
 • Energiledelse og enøktiltak
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Tid for faglig påfyll? Se våre kurstilbud.
 • Energieffektivisering og lavere CO2-utslipp
 • Rådgivning / prosjektering / teknologiutvikling
 • Klimastrategier og klimaregnskap

Aktuelt

Spesialist på termisk energi

Norsk Energi er et ledende konsulentselskap innen energi, miljø og sikkerhet, med spesialkompetanse på termiske energisystemer.

Vi er aktivt engasjert i en rekke større og mindre prosjekter med energiledelse, energieffektivisering, omlegging til fornybare energikilder og reduserte NOx- og CO2-utslipp – først og fremst gjennom rådgivning, prosjektering, teknologiutvikling og opplæring.
 

Aktuelt

Norsk Energi bidrar til grønn kampflyplass

fredag 20, January 2017.

Foto: Forsvarsdepartementet

Når kampflybasen på Ørland står klar til bruk, vil varme- og kjøleleveransene være basert på fornybar energi. 

Disse karene utgjør en av Gjøviks best bevarte hemmeligheter

fredag 30, December 2016.

Disse karene utgjør en av Gjøviks best bevarte hemmeligheter

I Norsk Energis avdeling på Gjøvik sitter fire karer med unik kompeptanse på varmt vann og damp. Selve nestoren på kontoret, Knut Sandvold (69), har hjulpet industrien med energispørsmål i snart 50 år.

Akkumulatortank skal gi mer miljøvennlig avfallsvarme i Trondheim

onsdag 07, December 2016.

Akkumulatortank skal gi mer miljøvennlig avfallsvarme i Trondheim

Norsk Energi er med når Statkraft Varme for tiden bygger en akkumulatortank ved forbrenningsanlegget på Heimdal, sørvest i Trondheim, som skal stå klar til sommeren.

Tekniske rådgivningstjenester til Hafslund Varmes fjernvarmekunder

torsdag 01, December 2016.

Hafslund Varmes varmesentral på Rodeløkka i Oslo.

Norsk Energi har inngått en samarbeidsavtale med Hafslund Varme der vi tilbyr Hafslund Varmes kunder kvalitetssikrede, ferdigforhandlede fastpristjenester og annen relevant teknisk rådgivning.

Norges første sertifiserte energikartleggere

onsdag 30, November 2016.

Norges første sertifiserte energikartleggere

To av Norsk Energis rådgivere, Marie Haugen i fjernvarmeavdelingen og Geir Aspelund ved Stavangerkontoret, er nå sertifisert som energikartleggere.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>