• Energiledelse banner 500x200
 • LofotenSentralvaskeri huset
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Kurs februar2013 500x200
 • energieffektivisering
 • raadgivning3
 • Klimastrategi og klimaregnskap
 • Energiledelse og enøktiltak
 • - Jeg vil anbefale andre bedrifter med stort forbruk av energi å innføre energiledelse, og anbefaler Norsk Energi som konsulenter, sier Odd-Eskil Andersen ved Lofoten Sentralvaskeri.
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Tid for faglig påfyll? Se våre kurstilbud.
 • Energieffektivisering og lavere CO2-utslipp
 • Rådgivning / prosjektering / teknologiutvikling
 • Klimastrategier og klimaregnskap

Aktuelt

Spesialist på termisk energi

Norsk Energi er et ledende konsulentselskap innen energi, miljø og sikkerhet, med spesialkompetanse på termiske energisystemer.

Vi er aktivt engasjert i en rekke større og mindre prosjekter med energiledelse, energieffektivisering, omlegging til fornybare energikilder og reduserte NOx- ogCO2-utslipp – først og fremst gjennom rådgivning, prosjektering, teknologiutvikling og opplæring.

Generalforsamling etterfulgt av Årsmøte avholdes 8. juni 2017. Hovedtema for dagen er CO2-fangst. Mer informasjonKlikk for påmelding.

 

Aktuelt

SSB Statistikk: Økning i energibruken

torsdag 20, October 2016.

SSB Statistikk: Økning i energibruken

SSBs nye statistikk viser at forbruket av biobrensel og fjernvarme steg relativt mye i 2015, med henholdsvis 7 og 8 prosent fra året før.

Årets Fjernvarmedager

fredag 07, October 2016.

Årets Fjernvarmedager

Norsk Energi er vertskap for årets fjernvarmedager som finner sted på Scandic Fornebu den 11. og 12. oktober.

Opplæring innen eksplosjonsvern

torsdag 22, September 2016.

Opplæring innen eksplosjonsvern

Norsk Energi gjennomførte i går opplæring innen eksplosjons-vern for Undervisningsbygg i Oslo kommune, som eier flere pelletsfyringsanlegg.

Har du problemer med varmeanlegget i bygget eller ønsker å redusere energiforbruket?

tirsdag 13, September 2016.

Har du problemer med varmeanlegget i bygget eller ønsker å redusere energiforbruket?

Norsk Energi har lang erfaring med energianlegg i bygg, og er sertifiserte enøkkonsulenter ihht. Enova og Oslo Kommunes Klima- og Energifond. Vi tilbyr en rekke tjenester til byggeiere, blant annet energimerking, energivurdering av anlegg, enøkanalyser og energikartlegginger.

Rykende fersk utgave av bladet Norsk Energi

tirsdag 13, September 2016.

Rykende fersk utgave av bladet Norsk Energi

Bladet Norsk Energi nr 3-2016 er i disse dager på vei til abonnentene.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>