• Emil-prisen 2017
 • Energiledelse banner 500x200
 • LofotenSentralvaskeri huset
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Kurs februar2013 500x200
 • energieffektivisering
 • raadgivning3
 • Klimastrategi og klimaregnskap
 • Energiledelse og enøktiltak
 • - Jeg vil anbefale andre bedrifter med stort forbruk av energi å innføre energiledelse, og anbefaler Norsk Energi som konsulenter, sier Odd-Eskil Andersen ved Lofoten Sentralvaskeri.
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Tid for faglig påfyll? Se våre kurstilbud.
 • Energieffektivisering og lavere CO2-utslipp
 • Rådgivning / prosjektering / teknologiutvikling
 • Klimastrategier og klimaregnskap

Aktuelt

Spesialist på termisk energi

Norsk Energi er et ledende konsulentselskap innen energi, miljø og sikkerhet, med spesialkompetanse på termiske energisystemer.

Vi er aktivt engasjert i en rekke større og mindre prosjekter med energiledelse, energieffektivisering, omlegging til fornybare energikilder og reduserte NOx- og CO2-utslipp – først og fremst gjennom rådgivning, prosjektering, teknologiutvikling og opplæring.
 

Aktuelt

Norges første sertifiserte energikartleggere

onsdag 30, November 2016.

Norges første sertifiserte energikartleggere

To av Norsk Energis rådgivere, Marie Haugen i fjernvarmeavdelingen og Geir Aspelund ved Stavangerkontoret, er nå sertifisert som energikartleggere.

ESA godkjenner støtte til avansert trepellets

onsdag 30, November 2016.

ESA godkjenner støtte til avansert trepellets

Norsk Energi gleder seg over at EFTAs overvåkningsorgan ESA har godkjent Enovas investeringsstøtte på 138 MNOK til Arba Follum for bygging av demonstrasjonsanlegg for avansert trepellets – Arbacore.

Skriftlig eksamen på kjelkursene

fredag 25, November 2016.

Skriftlig eksamen på kjelkursene

Norsk Energi innfører skriftlig eksamen på operatørkurs, kjelpasserkurs og oppdateringskurs fra og med januar 2017.

Øystein Knutsen ny daglig leder i Norsk Energi Kontroll AS

tirsdag 08, November 2016.

Øystein Knutsen ny daglig leder i Norsk Energi Kontroll AS

Øystein Knutsen tiltrådte 1. november som den første daglige lederen i Norsk Energi Kontroll (NEK) på full tid, og gleder seg til å ta fatt på videreutviklingen av NEK.

Tine Meieriet Verdal er opptatt av sikkerhet

tirsdag 08, November 2016.

Tine Meieriet Verdal er opptatt av sikkerhet

Eksplosjonsvern sto på dagsorden da Norsk Energi gjennomførte bedriftsinternt kurs hos Tine i Verdal den 3. november.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>