• Energiledelse 2
  • Biofyringsolje
  • Fjernvarme og fjernkjøling
  • Kurs 280219
  • energieffektivisering
  • Overgang fra fyringsolje til biofyringsolje - klikk på bildet og les mer
  • Fjernvarme og fjernkjøling
  • Tid for faglig påfyll? Se våre kurstilbud.
  • Energieffektivisering og lavere CO2-utslipp

Aktuelt

Spesialist på termisk energi

Norsk Energi er et ledende konsulentselskap innen energi, miljø og sikkerhet, med spesialkompetanse på termiske energisystemer.

Vi er aktivt engasjert i en rekke større og mindre prosjekter med energiledelse, energieffektivisering, omlegging til fornybare energikilder og reduserte NOx- og CO2-utslipp – først og fremst gjennom rådgivning, prosjektering, teknologiutvikling og opplæring.

Generalforsamling og Årsmøte i Norsk Energi finner sted torsdag 13. juni.
Mer informasjon og påmeldingsmulighet. Bli med!
 

Aktuelt

Ny energisentral på Fornebu gir mer varme og kjøling

mandag 16, April 2012.

Ny energisentral på Fornebu gir mer varme og kjøling

Den nye energisentralen i Rolfsbukta vil føre til en kraftig utvidelse av kapasiteten for leveranser av varme og kjøling til bygningsmassen i området Lysaker-Fornebu, sier Claus Heen i Fortum fjernvarme som har det overordnede prosjektansvaret for energisentralen.

Tadsjikistan ønsker flere små vannkraftverk

onsdag 11, April 2012.

Tadsjikistan ønsker flere små vannkraftverk

Norsk Energi jobber med rammeverk og pilotprosjekt
Tadsjikistan har et meget stor potensial for små vannkraftverk (SHP), og Norsk Energi jobber med tiltak som kan bidra til kommersiell utnyttelse av denne vannkraften.

Enova følger opp rapport om enøk i næringsmiddelindustrien

torsdag 01, March 2012.

Enova følger opp rapport om enøk i næringsmiddelindustrien

Enova SF vil følge opp rapporten om enøk i næringsmiddelindustrien med nye tiltak som gjelder hele industrien, sier Marit Sandbakk som er områdeleder industri i Enova. Rapporten er utarbeidet av Norsk Energi, NEPAS og Jarl Westergård. Tittelen er ”Nettverksarbeid og markedsføring av energieffektiviseringspotensialet i næringsmiddelindustrien”.

Norsk Energi forbedrer trykkholdingssystemet i Hafslunds fjernvarmenett

torsdag 01, March 2012.

Norsk Energi forbedrer trykkholdingssystemet i Hafslunds fjernvarmenett

Norsk Energi jobber med å forbedre trykkholdingssystemet i Hafslunds fjernvarmenett i Oslo. Hovedmålet er å etablere et trykkholdingssystem som er driftsoptimalisert, robust og sikkert.

Norsk Energi styrker innsatsen for bruk av varmepumper

torsdag 23, February 2012.

Norsk Energi styrker innsatsen for bruk av varmepumper

Siv.ing Bjarne Horntvedt er i full sving med å styrke Norsk Energis innsats for bruk av varmepumper i industrien og på andre viktige områder. Mange slike prosjekter har god lønnsomhet og en god klimaprofil, sier Horntvedt som ble ansatt som sjefskonsulent i Norsk Energi 1. september i fjor.

<<  41 42 43 44 45 [4647 48  >>  
SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.