• Energiledelse banner 500x200
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Kurs februar2013 500x200
 • energieffektivisering
 • raadgivning3
 • Klimastrategi og klimaregnskap
 • Energiledelse og enøktiltak
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Tid for faglig påfyll? Se våre kurstilbud.
 • Energieffektivisering og lavere CO2-utslipp
 • Rådgivning / prosjektering / teknologiutvikling
 • Klimastrategier og klimaregnskap

Aktuelt

Spesialist på termisk energi

Norsk Energi er et ledende konsulentselskap innen energi, miljø og sikkerhet, med spesialkompetanse på termiske energisystemer.

Vi er aktivt engasjert i en rekke større og mindre prosjekter med energiledelse, energieffektivisering, omlegging til fornybare energikilder og reduserte NOx- og CO2-utslipp – først og fremst gjennom rådgivning, prosjektering, teknologiutvikling og opplæring.
 

Aktuelt

Bygg - nytt satsningsområde for Norsk Energi

tirsdag 13, February 2018.

Bygg - nytt satsningsområde for Norsk Energi

Hallstein Brandal, som i mange år har vært leder av fjernvarmeavdelingen i Norsk Energi, går nå over til å lede den nye byggavdelingen.

Sven Danielsen ny leder for Fjernvarmeavdelingen

tirsdag 13, February 2018.

Sven Danielsen ny leder for Fjernvarmeavdelingen

Etter å ha jobbet med fjernvarme i Norsk Energi siden 2009 har Sven nå overtatt som leder for fjernvarmeavdelingen.

Reduksjon av gass- og strømforbruket ved Alcoa Mosjøen

mandag 05, February 2018.

Reduksjon av gass- og strømforbruket ved Alcoa Mosjøen

Norsk Energi har sett på muligheten for distribusjon og utnyttelse av energi gjenvunnet fra anodebakeriet til Alcoa avd. Mosjøen.

Energspareinstruks - et nyttig verktøy for energisparing i bygg

fredag 02, February 2018.

Energspareinstruks - et nyttig verktøy for energisparing i bygg

En praktisk, spesialtilpasset energispareinstruks gjør det enklere for byggdrifter å jobbe med daglig energioppfølging i bygninger. Norsk Energi kan hjelpe til med å lage en slik energispareinstruks.

Effektiv og lønnsom utnytting av røykgassen

tirsdag 12, December 2017.

Effektiv og lønnsom utnytting av røykgassen

Norsk Energi har vært engasjert som spesialrådgiver for å installere en ny varmepumpe for å hente ut varme fra røykgassen på gjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>