• Energiledelse banner 500x200
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Kurs februar2013 500x200
 • energieffektivisering
 • raadgivning3
 • Klimastrategi og klimaregnskap
 • Energiledelse og enøktiltak
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Tid for faglig påfyll? Se våre kurstilbud.
 • Energieffektivisering og lavere CO2-utslipp
 • Rådgivning / prosjektering / teknologiutvikling
 • Klimastrategier og klimaregnskap

Aktuelt

Spesialist på termisk energi

Norsk Energi er et ledende konsulentselskap innen energi, miljø og sikkerhet, med spesialkompetanse på termiske energisystemer.

Vi er aktivt engasjert i en rekke større og mindre prosjekter med energiledelse, energieffektivisering, omlegging til fornybare energikilder og reduserte NOx- og CO2-utslipp – først og fremst gjennom rådgivning, prosjektering, teknologiutvikling og opplæring.
 

Aktuelt

Norsk Energi prosjekterer ”kjølepakke” til nye Strømmen storsenter

mandag 11, June 2012.

Norsk Energi prosjekterer ”kjølepakke” til nye Strømmen storsenter

Seniorkonsulent Anders Sveinsen i Norsk Energi har travle dager med kontroll og oppfølging av kjølesentralen i nye Strømmen Storsenter.

Aserbajdsjan ønsker enøk i bygningsmassen

onsdag 16, May 2012.

Aserbajdsjan ønsker enøk i bygningsmassen

Aserbajdsjan har et stort potensial for enøk i bygningsmassen, og Norsk Energi og ENSI driver med kapasitetsoppbygging på området.

Klart for ny varmesentral i Tønsberg

tirsdag 17, April 2012.

Klart for ny varmesentral i Tønsberg

Dette er et av de største prosjektene vi har jobbet med de siste årene. I alt 8-10 medarbeidere i Norsk Energi har vært involvert i prosjektet, sier Norheim når vi møtes til en befaring på varmesentralen som ligger i Kilen nord for Tønsberg.

Enovas energiresultat

tirsdag 17, April 2012.

Enovas energiresultat

Enovas energiresultat 7,2 TWh for perioden 2002-2011

Økende interesse for passivhusstandard i 2011

Enova har et kontraktfestet energiresultat på 16,6 TWh for perioden 2002- 2011, mens det sluttrapporterte energiresultatet er på 7, 2 TWh. Det siste tallet viser faktisk energisparing, konvertering og ny energiproduksjon.

Ny energisentral på Fornebu gir mer varme og kjøling

mandag 16, April 2012.

Ny energisentral på Fornebu gir mer varme og kjøling

Den nye energisentralen i Rolfsbukta vil føre til en kraftig utvidelse av kapasiteten for leveranser av varme og kjøling til bygningsmassen i området Lysaker-Fornebu, sier Claus Heen i Fortum fjernvarme som har det overordnede prosjektansvaret for energisentralen.

<<  34 35 36 37 38 [3940 41 42  >>