• Norsk Energi ledig stilling for ingeniør/sivilingeniør maskin energi miljo
 • Norsk Energi ledig stilling konstruktor
 • Energiledelse banner 500x200
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Kurs februar2013 500x200
 • energieffektivisering
 • raadgivning3
 • Klimastrategi og klimaregnskap
 • Energiledelse og enøktiltak
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Tid for faglig påfyll? Se våre kurstilbud.
 • Energieffektivisering og lavere CO2-utslipp
 • Rådgivning / prosjektering / teknologiutvikling
 • Klimastrategier og klimaregnskap

Aktuelt

Spesialist på termisk energi

Norsk Energi er et ledende konsulentselskap innen energi, miljø og sikkerhet, med spesialkompetanse på termiske energisystemer.

Vi er aktivt engasjert i en rekke større og mindre prosjekter med energiledelse, energieffektivisering, omlegging til fornybare energikilder og reduserte NOx- og CO2-utslipp – først og fremst gjennom rådgivning, prosjektering, teknologiutvikling og opplæring.
 

Aktuelt

Ny fase for Norsk Energis arbeid i Makedonia

mandag 20, February 2012.

Ny fase for Norsk Energis arbeid i Makedonia

Vi avslutter snart arbeidet med implementering av IPPC-direktivet i Makedonia og starter så med kapasitetsoppbygging for håndtering av farlig avfall. Dermed går arbeidet inn i en ny fase, sier konsulent Esben Tonning Otterlei i Norsk Energi.

Enøk-analyse av aluminiumverk i Tadjikistan

søndag 05, February 2012.

Enøk-analyse av aluminiumverk i Tadjikistan

Verdensbanken har valgt Norsk Energi som konsulent for prosjektet ”Energy Audit at Talco Aluminium Company in Tadjikistan”. Kontraktsummen er på 300.000 USD (ca. 1,8 mill NOK).

Nytt kurs i energiledelse – ISO 50001

søndag 05, February 2012.

Nytt kurs i energiledelse – ISO 50001

Fagfolk fra hele landet deltok på kurs i energiledelse basert på NS-EN ISO 50001-standarden, den 23. november 2011. Bildet er fra dette kurset, i biblioteket til Norsk Energi, og i bakgrunnen skimtes Hans Even Helgerud i Norsk Energi og Thomas Haug i DNV.

Vellykket Makedonia-besøk i Norge

torsdag 05, January 2012.

Vellykket Makedonia-besøk i Norge

Norsk Energi var vertskap for en delegasjon med 10 personer fra Makedonia som besøkte Norge i desember. Besøket var ledd i et samarbeid for kompetanseoppbygging innen enøk og miljøledelse i makedonsk industri. Samarbeidet omfatter også ingeniørstudenter som skal identifisere og utvikle av enøk-prosjekter i Makedonia.

NIDAR AS tildelt EMIL-prisen 2011

torsdag 10, March 2011.

NIDAR AS tildelt EMIL-prisen 2011

NIDAR AS ble tildelt Energi- og miljøprisen - EMIL-prisen – på årsmøtet i Norsk Energi på Lysaker utenfor Oslo 8. juni. Prisen ble overrakt av direktør Øyvind Leistad i statsforetaket Enova til Harald Simensen og Robert Hjelmstad i NIDAR. Det er Norsk Energi som deler ut prisen.

<<  32 33 34 35 36 [37