• Energiledelse banner 500x200
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Kurs februar2013 500x200
 • energieffektivisering
 • raadgivning3
 • Klimastrategi og klimaregnskap
 • Energiledelse og enøktiltak
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Tid for faglig påfyll? Se våre kurstilbud.
 • Energieffektivisering og lavere CO2-utslipp
 • Rådgivning / prosjektering / teknologiutvikling
 • Klimastrategier og klimaregnskap

Aktuelt

Spesialist på termisk energi

Norsk Energi er et ledende konsulentselskap innen energi, miljø og sikkerhet, med spesialkompetanse på termiske energisystemer.

Vi er aktivt engasjert i en rekke større og mindre prosjekter med energiledelse, energieffektivisering, omlegging til fornybare energikilder og reduserte NOx- og CO2-utslipp – først og fremst gjennom rådgivning, prosjektering, teknologiutvikling og opplæring.
 

Aktuelt

Enovas energiresultat

tirsdag 17, April 2012.

Enovas energiresultat

Enovas energiresultat 7,2 TWh for perioden 2002-2011

Økende interesse for passivhusstandard i 2011

Enova har et kontraktfestet energiresultat på 16,6 TWh for perioden 2002- 2011, mens det sluttrapporterte energiresultatet er på 7, 2 TWh. Det siste tallet viser faktisk energisparing, konvertering og ny energiproduksjon.

Ny energisentral på Fornebu gir mer varme og kjøling

mandag 16, April 2012.

Ny energisentral på Fornebu gir mer varme og kjøling

Den nye energisentralen i Rolfsbukta vil føre til en kraftig utvidelse av kapasiteten for leveranser av varme og kjøling til bygningsmassen i området Lysaker-Fornebu, sier Claus Heen i Fortum fjernvarme som har det overordnede prosjektansvaret for energisentralen.

Tadsjikistan ønsker flere små vannkraftverk

onsdag 11, April 2012.

Tadsjikistan ønsker flere små vannkraftverk

Norsk Energi jobber med rammeverk og pilotprosjekt
Tadsjikistan har et meget stor potensial for små vannkraftverk (SHP), og Norsk Energi jobber med tiltak som kan bidra til kommersiell utnyttelse av denne vannkraften.

Enova følger opp rapport om enøk i næringsmiddelindustrien

torsdag 01, March 2012.

Enova følger opp rapport om enøk i næringsmiddelindustrien

Enova SF vil følge opp rapporten om enøk i næringsmiddelindustrien med nye tiltak som gjelder hele industrien, sier Marit Sandbakk som er områdeleder industri i Enova. Rapporten er utarbeidet av Norsk Energi, NEPAS og Jarl Westergård. Tittelen er ”Nettverksarbeid og markedsføring av energieffektiviseringspotensialet i næringsmiddelindustrien”.

Norsk Energi forbedrer trykkholdingssystemet i Hafslunds fjernvarmenett

torsdag 01, March 2012.

Norsk Energi forbedrer trykkholdingssystemet i Hafslunds fjernvarmenett

Norsk Energi jobber med å forbedre trykkholdingssystemet i Hafslunds fjernvarmenett i Oslo. Hovedmålet er å etablere et trykkholdingssystem som er driftsoptimalisert, robust og sikkert.

<<  31 32 33 34 35 [3637 38  >>