• Emil-prisen 2017
 • Energiledelse banner 500x200
 • LofotenSentralvaskeri huset
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Kurs februar2013 500x200
 • energieffektivisering
 • raadgivning3
 • Klimastrategi og klimaregnskap
 • Energiledelse og enøktiltak
 • - Jeg vil anbefale andre bedrifter med stort forbruk av energi å innføre energiledelse, og anbefaler Norsk Energi som konsulenter, sier Odd-Eskil Andersen ved Lofoten Sentralvaskeri.
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Tid for faglig påfyll? Se våre kurstilbud.
 • Energieffektivisering og lavere CO2-utslipp
 • Rådgivning / prosjektering / teknologiutvikling
 • Klimastrategier og klimaregnskap

Aktuelt

Spesialist på termisk energi

Norsk Energi er et ledende konsulentselskap innen energi, miljø og sikkerhet, med spesialkompetanse på termiske energisystemer.

Vi er aktivt engasjert i en rekke større og mindre prosjekter med energiledelse, energieffektivisering, omlegging til fornybare energikilder og reduserte NOx- og CO2-utslipp – først og fremst gjennom rådgivning, prosjektering, teknologiutvikling og opplæring.
 

Aktuelt

Energiledelse viktig for Saugbrugs ”grønne” profil

torsdag 23, February 2012.

Energiledelse viktig for Saugbrugs ”grønne” profil

Norske Skog Saugbrugs AS i Halden har de siste årene investert minst 5 milliarder kroner i ny teknologi og nye miljø- og energitiltak. Det har gitt resultater. Iddefjorden er friskmeldt, og laksen er tilbake i elva Tista. Kostnader og energiforbruk er redusert, og kundene er positive.

Norsk Energi konsulent for ny nasjonal standard i Kina

torsdag 23, February 2012.

Norsk Energi konsulent for ny nasjonal standard i Kina

Norsk Energi er valgt som konsulent for utarbeidelse av en ny nasjonal standard for gjenvinning av spillvarme i kinesisk tungindustri. Dette markerer at Norsk Energi har kompetanse som er etterspurt over hele verden, sier Hans Borchsenius som er leder for internasjonal avdeling i Norsk Energi. Han betegner oppdraget som en meget god nyhet.

Ny fase for Norsk Energis arbeid i Makedonia

mandag 20, February 2012.

Ny fase for Norsk Energis arbeid i Makedonia

Vi avslutter snart arbeidet med implementering av IPPC-direktivet i Makedonia og starter så med kapasitetsoppbygging for håndtering av farlig avfall. Dermed går arbeidet inn i en ny fase, sier konsulent Esben Tonning Otterlei i Norsk Energi.

Enøk-analyse av aluminiumverk i Tadjikistan

søndag 05, February 2012.

Enøk-analyse av aluminiumverk i Tadjikistan

Verdensbanken har valgt Norsk Energi som konsulent for prosjektet ”Energy Audit at Talco Aluminium Company in Tadjikistan”. Kontraktsummen er på 300.000 USD (ca. 1,8 mill NOK).

Nytt kurs i energiledelse – ISO 50001

søndag 05, February 2012.

Nytt kurs i energiledelse – ISO 50001

Fagfolk fra hele landet deltok på kurs i energiledelse basert på NS-EN ISO 50001-standarden, den 23. november 2011. Bildet er fra dette kurset, i biblioteket til Norsk Energi, og i bakgrunnen skimtes Hans Even Helgerud i Norsk Energi og Thomas Haug i DNV.

<<  30 31 32 33 34 [3536  >>