• Energiledelse banner 500x200
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Kurs februar2013 500x200
 • energieffektivisering
 • raadgivning3
 • Klimastrategi og klimaregnskap
 • Energiledelse og enøktiltak
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Tid for faglig påfyll? Se våre kurstilbud.
 • Energieffektivisering og lavere CO2-utslipp
 • Rådgivning / prosjektering / teknologiutvikling
 • Klimastrategier og klimaregnskap

Aktuelt

Spesialist på termisk energi

Norsk Energi er et ledende konsulentselskap innen energi, miljø og sikkerhet, med spesialkompetanse på termiske energisystemer.

Vi er aktivt engasjert i en rekke større og mindre prosjekter med energiledelse, energieffektivisering, omlegging til fornybare energikilder og reduserte NOx- og CO2-utslipp – først og fremst gjennom rådgivning, prosjektering, teknologiutvikling og opplæring.
 

Aktuelt

Norsk Energi bidrar til å rydde opp i miljø-Hot Spots i Barentsregionen

fredag 11, May 2018.

Norsk Energi bidrar til å rydde opp i miljø-Hot Spots i Barentsregionen

Barentslandene definerte i 2005 flere såkalte miljømessige Hot Spots i Russland. Nå er listen redusert. Bl.a. er treavfallet i Komirepublikken, der Norsk Energi har bidratt innen bioenergisatsingen, tatt ut av listen.

Norsk Energi fikk hederspris for enøkprosjekter i Bulgaria

mandag 07, May 2018.

Norsk Energi fikk hederspris for enøkprosjekter i Bulgaria

I 2015 fikk Norsk Energi sitt første oppdrag i Bulgaria. Det gjaldt enøktiltak i flere kommuner. Etter om lag to års prosjektgjennomføring er betydelige energibesparelser oppnådd.

Landsdekkende risikoaksjon

tirsdag 10, April 2018.

Landsdekkende risikoaksjon

Nå pågår en landsdekkende aksjon for å sjekke om industri- og avfallsbedrifter vet hvilke farer som kan oppstå på arbeidsplassen og hvordan de kan hindre at det skjer.

Årets første utgave av bladet Norsk Energi

onsdag 14, March 2018.

Årets første utgave av bladet Norsk Energi

I denne utgaven av Norsk Energi gir vi positiv omtale av Quantafuels banebrytende arbeid for å produsere diesel fra plastavfall.

Omorganisering i Norsk Energi

tirsdag 13, February 2018.

Omorganisering i Norsk Energi

I overgangen til det nye året benyttet vi anledningen til å gjøre noen endringer på organiseringen. Avdelingen for fjernvarme har fått ny leder og vi har opprettet en ny Bygg-avdeling.

<<  1 2 [34 5 6 7  >>