• Energiledelse banner 500x200
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Kurs februar2013 500x200
 • energieffektivisering
 • raadgivning3
 • Klimastrategi og klimaregnskap
 • Energiledelse og enøktiltak
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Tid for faglig påfyll? Se våre kurstilbud.
 • Energieffektivisering og lavere CO2-utslipp
 • Rådgivning / prosjektering / teknologiutvikling
 • Klimastrategier og klimaregnskap

Aktuelt

Spesialist på termisk energi

Norsk Energi er et ledende konsulentselskap innen energi, miljø og sikkerhet, med spesialkompetanse på termiske energisystemer.

Vi er aktivt engasjert i en rekke større og mindre prosjekter med energiledelse, energieffektivisering, omlegging til fornybare energikilder og reduserte NOx- og CO2-utslipp – først og fremst gjennom rådgivning, prosjektering, teknologiutvikling og opplæring.
 

Aktuelt

Herøya Industripark med nytt fjernvarmenett

tirsdag 21, November 2017.

MILEPÆL: De har all grunn til å smile; Første bygg i industriparken er koblet til fjernvarmenettet. Fra venstre Skjalg Aasland og Tove A. Kilen, Herøya Industripark AS, og Pål Berg, Bilfinger. (Foto:Ole Bjørn Ulsnæs)

Overskuddsvarme fra Yaras kalksalpeterfabrikk skal gi miljøvennlig energi til 14 bygg i Herøya Industripark. Norsk Energi har hatt en sentral rolle i arbeidet med det nye fjernvarmenettet.

Romania kan utnytte mer bioenergi

onsdag 01, November 2017.

Romania kan utnytte mer bioenergi

Norsk Energi har i det siste samarbeidet med Green Energy Innovative Biomass Cluster for å fremme økt bruk av bioenergi i Romania.

Reduserte utslipp av SO2 og spillvarme fra Elkem Carbon

mandag 30, October 2017.

Reduserte utslipp av SO2 og spillvarme fra Elkem Carbon

Elkem Carbon hadde forrige uke offisiell åpning av sitt nye kombinerte energigjenvinnings- og svovelrenseanlegg, der Norsk Energi har vært en stor bidragsyter.

Norsk Energi med avansert styresystem for fjernvarmeanlegg

onsdag 11, October 2017.

Norsk Energi med avansert styresystem for fjernvarmeanlegg

BKK Varme i Bergen har nylig oppgradert styresystemene i hele fjernvarmesystemet og Norsk Energi har laget funksjonsbeskrivelsen for det nye avanserte styresystemet.

Salten Energigjenvinning AS satser på energigjenvinning hos Elkem Salten

tirsdag 12, September 2017.

Salten Energigjenvinning AS satser på energigjenvinning hos Elkem Salten

Salten Energigjenvinning AS (SEAS) starter nå hovedstudie på energigjenvinning fra smelteovnene hos Elkem Salten, og Norsk Energi er med.

<<  1 2 [34 5 6 7  >>