• Norsk Energi ledig stilling for ingeniør/sivilingeniør maskin energi miljo
 • Norsk Energi ledig stilling konstruktor
 • Energiledelse banner 500x200
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Kurs februar2013 500x200
 • energieffektivisering
 • raadgivning3
 • Klimastrategi og klimaregnskap
 • Energiledelse og enøktiltak
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Tid for faglig påfyll? Se våre kurstilbud.
 • Energieffektivisering og lavere CO2-utslipp
 • Rådgivning / prosjektering / teknologiutvikling
 • Klimastrategier og klimaregnskap

Aktuelt

Spesialist på termisk energi

Norsk Energi er et ledende konsulentselskap innen energi, miljø og sikkerhet, med spesialkompetanse på termiske energisystemer.

Vi er aktivt engasjert i en rekke større og mindre prosjekter med energiledelse, energieffektivisering, omlegging til fornybare energikilder og reduserte NOx- og CO2-utslipp – først og fremst gjennom rådgivning, prosjektering, teknologiutvikling og opplæring.
 

Aktuelt

Salten Energigjenvinning AS satser på energigjenvinning hos Elkem Salten

tirsdag 12, September 2017.

Salten Energigjenvinning AS satser på energigjenvinning hos Elkem Salten

Salten Energigjenvinning AS (SEAS) starter nå hovedstudie på energigjenvinning fra smelteovnene hos Elkem Salten, og Norsk Energi er med.

Norsk Energi med temanummer om CO2-fangst

tirsdag 12, September 2017.

Norsk Energi med temanummer om CO2-fangst

Bladet Norsk Energi nr 3, som er på vei til abonnentene i disse dager, er et temanummer om CO2-fangst.

Husk at kjelsertifikater må fornyes

onsdag 30, August 2017.

Husk at kjelsertifikater må fornyes

Norsk Energi minner om at operatør- og kjelpassersertifikater skal fornyes/resertifiseres hvert 5. år.

Travle og spennende tider for CO2-fangstkandidater

torsdag 17, August 2017.

Foto: Klemetsrudanlegget/Flickr-© Morten Brakestad/lysbordet.no 2010

På årsmøteseminaret til Norsk Energi i juni fikk de drøyt 80 deltakerne høre status og fremdriftsplaner fra de tre kandidatene som konkurrerer om å få bygge CO2-fangstanlegg.

Energiledelse viktig for fiskeribransjen

tirsdag 15, August 2017.

Energiledelse viktig for fiskeribransjen

Norsk Energi bistår mange bedrifter innen fiskeribransjen med energiledelse, noe som gir god oversikt over energiforbruket og mulighetene for enøktiltak og Enova-støtte.

<<  1 [23 4 5 6  >>