• Norsk Energi nr 3 2017 2
 • Emil-prisen 2017
 • Energiledelse banner 500x200
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Kurs februar2013 500x200
 • energieffektivisering
 • raadgivning3
 • Klimastrategi og klimaregnskap
 • Energiledelse og enøktiltak
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Tid for faglig påfyll? Se våre kurstilbud.
 • Energieffektivisering og lavere CO2-utslipp
 • Rådgivning / prosjektering / teknologiutvikling
 • Klimastrategier og klimaregnskap

Aktuelt

Spesialist på termisk energi

Norsk Energi er et ledende konsulentselskap innen energi, miljø og sikkerhet, med spesialkompetanse på termiske energisystemer.

Vi er aktivt engasjert i en rekke større og mindre prosjekter med energiledelse, energieffektivisering, omlegging til fornybare energikilder og reduserte NOx- og CO2-utslipp – først og fremst gjennom rådgivning, prosjektering, teknologiutvikling og opplæring.
 

Aktuelt

Energiledelse viktig for fiskeribransjen

tirsdag 15, August 2017.

Energiledelse viktig for fiskeribransjen

Norsk Energi bistår mange bedrifter innen fiskeribransjen med energiledelse, noe som gir god oversikt over energiforbruket og mulighetene for enøktiltak og Enova-støtte.

Temanummer om energiledelse

torsdag 29, June 2017.

Temanummer om energiledelse

Bladet Norsk Energi nr 2 - 2017 er et temanummer om energiledelse i industrien. Du kan bla. lese intervju med seks bedrifter om deres erfaringer.

EMIL-prisen 2017 til Norcem Brevik

fredag 09, June 2017.

EMIL-prisen 2017 til Norcem Brevik

Norsk Energi sin Energi- og miljøpris (EMIL-prisen) for 2017, som ble delt ut på Norsk Energis årsmøte 8. juni, gikk til Norcem Brevik.

Nytt styre i Norsk Energi

fredag 09, June 2017.

Nytt styre i Norsk Energi

På Generalforsamlingen i Norsk Energi den 8. juni ble Anders Holst fra Yara Norge AS – Yara Porsgrunn valgt inn i styret og John Marius Lynne ble gjenvalgt.

Eksamen ved resertifisering av kjelsertifikater

torsdag 18, May 2017.

Eksamen ved resertifisering av kjelsertifikater

Fra og med 1. juli innføres det krav om bestått eksamen for å få resertifisert/fornyet operatør-/kjelpassersertifikat.

<<  1 [23 4 5 6  >>